Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije
Datum objave: 7. 4. 2023
Rok prijave: 8. 5. 2023

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet 3. javnega razpisa je sofinanciranje nakupa zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje. 

 

RAZPISANA SREDSTVA

Višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje javnega razpisa za ukrep Sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje v programskem letu 2022, znaša do 8.542,67 EUR. 

Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva: 

  • PP 221642 Strateški načrt SKP 2023-2027 – sektor čebelarskih proizvodov – sredstva EU, v višini do 4.271,33 EUR, 
  • PP 221643 Strateški načrt SKP 2023-2027 – sektor čebelarskih proizvodov – slovenska udeležba, v višini do 4.271,33 EUR. 

Delež prispevka Evropske unije v celotnih javnih izdatkih znaša 50% upravičenih stroškov. 

 

ZAČETEK VLAGANJA VLOG IN ZAKLJUČEK JAVNEGA RAZPISA

Rok za oddajo vlog na 3. javni razpis v programskem letu 2022 za ukrep Sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje v programskem letu 2022 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) začne teči z naslednjim dnem po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in traja do vključno 8. 5. 2023, do 23.59. 

 

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI STROŠKOV

Upravičeni stroški za izplačilo dodeljenih sredstev iz tega javnega razpisa so stroški, ki so nastali od 1. 8. 2022 do vključno 31. 12. 2022. 

 

INFORMACIJE O JAVNEM RAZPISU

INFO točka