Razpisnik: Razvojni center Murska Sobota

Datum objave: 5.1.2022

Rok za oddajo: 4.2.2022

 

Razvojni center Murska Sobota z dnem 5. 1. 2022 objavlja 5. Javni razpis za vključitev v projekt podjetno nad izzive v Pomurski razvojni regiji – PONI POMURJE in išče osebe iz Pomurja, ki so zaznale poslovno priložnost in jo želijo realizirati. 
Povezava do novice in razpisa: https://www.rcms.si/aktualno/isce-se-5-generacija-programa-poni-pomurje-imas-poslovno-idejo-prijavi-se
Spletna podstran programa PONI Pomurje (informacije in razpis): https://www.rcms.si/poni

 

 

Kaj je PONI Pomurje?

Projekt PONI Pomurje je model podjetniškega usposabljanja, v okviru katerega potencialni podjetniki v 4 mesecih zaposlitve na Razvojnem centru Murska Sobota, razvijejo in realizirajo svojo podjetniško idejo.

 

Kaj ponuja PONI Pomurje?

 • 4 – mesečno redno zaposlitev.
 • Podjetniška usposabljanja.
 • Mentorstvo in pomoč pri razvoju poslovne ideje ter izdelavi poslovnega načrta.
 • Delo s somišljeniki in mreženje s podjetniki.
 • Pomoč pri uresničitvi poslovne ideje.
 • Možnost individualnih izobraževanj.

 

Kakšni so pogoji za vključitev v PONI Pomurje?

 • Poslovna ideja in želja po samostojni podjetniški poti.
 • Stalno ali začasno bivališče v eni izmed 27 občin Pomurske regije.
 • Še niste bili vključeni v katerokoli operacijo ali projekt Podjetno v svet podjetništva in projekt PONI, ki se je izvajala v preteklosti ali se še izvaja, v Pomurski ali katerikoli drugi regiji oz. pri drugi regionalni razvojni agenciji.
 • Imate poravnane vse zapadle obveznosti do države.
 • Oddate prijavo na javni razpis samo v Pomurski regiji.
 • Na dan vključenosti v projekt imate izpolnjene vse pogoje za podpis pogodbe o zaposlitvi na Razvojnem centru Murska Sobota.

 

Kako se lahko vključim v PONI Pomurje?

V projekt se lahko vključite izključno preko prijave na javni razpis PONI Pomurje. Javni razpis bo objavljen vsake 4 mesece.
Rok za prijavo na 5. javni razpis: 4. 2. 2022.
V 5. skupino PONI Pomurje bo vključenih do 12 udeležencev.

 

Kako poteka?

 • Prijaviš se na javni razpis za vključitev v projekt PONI Pomurje.
 • Za 4 mesece se zaposliš na Razvojnem centru Murska Sobota.
 • V času zaposlitve si pridobiš potrebna podjetniška znanja.
 • S pridobljenim znanjem svojo idejo spremeniš v poslovni model ter narediš odličen poslovni načrt.
 • Po koncu usposabljanja si pripravljen za uspešno podjetniško pot in ustanovitev podjetja.

 

Kako se prijavim?

 • Natančno preberi besedilo Javnega razpisa PONI Pomurje.
 • Izpolni Prijavni obrazec. Obrazce izpolnjuj v elektronski obliki!
 • V informativne namene preberi tudi Vzorec pogodbe o zaposlitvi v projektu PONI Pomurje (ni ga potrebno izpolnjevati in prilagati prijavi na javni razpis).
 • Natisni izpolnjene prijavne obrazce, jih podpiši ter jih skupaj s prilogami (življenjepis, kopija dokazila o izobrazbi in izpis iz ZZZS ali ZPIZA glede prejšnjih delodajalcev) pošlji v skladu z navodili Javnega razpisa – ovojnica mora biti obvezno označena z opremo ovojnice (Priloga 1).

 

Kako in do kdaj lahko oddam prijavo? 

Prijavni obrazec s priloženim življenjepisom, fotokopijo dokazila o izobrazbi, izpisom iz ZZZS ali ZPIZ glede prejšnjih delodajalcev ter fotokopijo potrdila o prijavi začasnega bivališča (v primeru, da je to prijavljeno v Pomurski regiji) lahko:

 • oddate osebno na sedežu Razvojnega centra Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, 1. vhod, 3. nadstropje, najkasneje do dne 4. 2. 2022, do 12. ure.
 • pošljete priporočeno po pošti na naslov: Razvojni center Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota do dne 4. 2. 2022 (velja poštni žig tega dne). 

 

Kje dobim dodatne informacije?

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo je možno dobiti vsak delovni dan do vključno 4. 2. 2022 med 8.00 in 13.00, na telefonski številki: 040 716 976 oz. elektronski pošti: info@rcms.si.

ali

 

Potencialni prijavitelji bodo dodatne informacije o vsebini in poteku projekta lahko dobili tudi na predstavitvi, ki bo namenjena vsem zainteresiranim prijaviteljem.

 

Predstavitev bo potekala v sredo, 26. januarja 2022 preko spletne aplikacije MS Teams. Vsi zainteresirani se naj prijavijo na e-mail: info@rcms.si. Povezavo do predstavitve in točen čas pričetka bomo sporočili 2 dni pred izvedbo predstavitve.