Datum objave: 2. 9. 2021

Rok za oddajo vlog: 15. 10. 2021 oziroma v primeru osebne dostave v pisarno Vodilnega partnerja do 15. 10. 2021 do 13. ure.

Namen javnega poziva: Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju občin Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej v obdobju 2021 – 2023 in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Predmet sofinanciranja: Predmet sofinanciranja so operacije (projekti), ki zasledujejo cilje EKSRP ter prispevajo k ciljem, kazalnikom in ukrepom Strategije lokalnega razvoja na območju Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej.

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 64.167,40 evrov iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP). Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije, sofinancirane iz EKSRP znaša največ 50 %.

Informacije o javnem pozivu: po elektronski pošti: info@las-prlekija.com. Po telefonu: 02/585 13 40, 041 253 001, 041 279 122, vsak delovnik od 9:00 do 13:00. Vprašanja sprejemamo do 12.10. 2021 do 13. ure.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA: 

7. javni poziv LAS Prlekija (pdf)

Vloga za prijavo operacije 7. JP (doc)

Finančni načrt operacije (Priloga 1)  (xlsx)

Pogodba o sodelovanju med upravičencem in partnerji (Priloga 12) (doc)

Katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (pdf)

Katalog stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije strojev (pdf)

 

SPREMLJAJOČA DOKUMENTACIJA :

Strategija lokalnega razvoja LAS Prlekija za programsko obdobje 2014–2020 – 2. sprememba (pdf) -marec 2021

Uredba o izvajanju lokalnega razvoja CLLD (UL RS, št. 42/2015, 28/2016, 73/2016, 72/2017, 23/2018, 68/19, 157/2020) (pdf)

Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD (februar 2018)

PRAVILNIK o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (pdf) oktober 2018