Datum objave: 17. 9. 2021

Rok za oddajo vlog: 2. 11. 2021 oziroma v primeru osebne dostave v pisarno Vodilnega partnerja do 2. 11. 2021 do 13. ure.

Namen javnega poziva: Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju občin Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej v obdobju 2021 – 2023 in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za gospodarstvo razvoj in tehnologijo (MGRT) v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Predmet sofinanciranja: Predmet sofinanciranja so operacije (projekti), ki zasledujejo cilje ESRR ter prispevajo k ciljem, kazalnikom in ukrepom Strategije lokalnega razvoja na območju Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej.

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 495.582,42 evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR). Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije, sofinancirane iz ESRR znaša 80 %.

Informacije o javnem pozivu: po elektronski pošti: info@las-prlekija.com. Po telefonu: 02/585 13 40, 041 279 122, 041 253 001, vsak delovnik od 9:00 do 13:00. Vprašanja sprejemamo do 25. 10. 2021 do 13. ure. 

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA: 

8. javni poziv LAS Prlekija (pdf)

Vloga za prijavo operacije 8. JP (doc)

Finančni načrt operacije (Priloga 1)  (xlsx)

Pogodba o sodelovanju med upravičencem in partnerji (Priloga 12) (doc) 

 

SPREMLJAJOČA DOKUMENTACIJA :

Strategija lokalnega razvoja LAS Prlekija za programsko obdobje 2014–2020 – 2. sprememba (pdf) -marec 2021

Uredba o izvajanju lokalnega razvoja CLLD (UL RS, št. 42/2015, 28/2016, 73/2016, 72/2017, 23/2018, 68/19, 157/2020) (pdf)

Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 (marec 2021)

Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (februar 2021)