Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2021/2022

Prenos razpisne dokumentacije Na podlagi: Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13– ZUPJS-C, 8/16, 61/17 – ZUPŠ in 31/18 v nadaljnjem besedilu: ZŠtip-1), Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06– UPB, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10,  82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE – v nadaljevanju besedila: ZUP), Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno…