Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov romskih društev v letu 2022 (JR-RD 2022)

Razpisnik: Svet romske skupnosti Republike Slovenije  Datum objave: 20. 5. 2022 Rok oddaje: 3. 6. 2022 PREDMET JAVNEGA RAZPISA  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov romskih društev v letu 2022, ki podpirajo cilje javnega razpisa.  CILJI JAVNEGA RAZPISA  Cilji javnega razpisa so spodbujanje izvajanja programov in projektov romskih društev:  na področju spodbujanja vseživljenjskega…

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle, stare 55 let ali več na področju digitalnih kompetenc za leto 2022

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad Datum objave: 20. 5. 2022 Rok oddaje: 10. 6. 2022 in 8. 7. 2022 PREDMET JAVNEGA POZIVA  Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je financiranje izvajanja brezplačnih izobraževalnih programov za odrasle (v nadaljnjem besedilu: programi) za pridobitev osnovnih digitalnih kompetenc. Izvajanje programov vključuje tudi svetovanje v procesu izobraževanja. Spletni tečaji,…

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nesnovne kulturne dediščine, ki jih bo v letu 2022 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega kulturi (v nadaljevanju: javni razpis, oznaka JPR-NKD 2022)

Razpisnik: Ministrstvo za kulturo Datum objave: 25. 3. 2022 Rok oddaje: 3. 5. 2022 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki spodbujajo:  varovanje in oživljanje nesnovne dediščine, ki je vpisana v register nesnovne dediščine;  zagotavljanje višje ravni ozaveščenosti o pomenu nesnovne dediščine med prebivalci Republike Slovenije;  zagotavljanje višje ravni usposobljenosti za delovanje ljubiteljev in nosilcev…

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju intermedijskih umetnosti, oznaka razpisa JPR-IMU-2022.

Razpisnik: Ministrstvo za kulturo Datum objave: 25. 3. 2022 Rok oddaje: 25. 4. 2022 Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področju intermedijskih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v letu 2022.  Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa, znaša 65.000 EUR.  Dostop do celotnega razpisa je tukaj.  

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji, ki jih bo v letu 2022 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo – JPR-Romi-2022

Razpisnik: Ministrstvo za kulturo Datum objave: 25. 3. 2022 Rok oddaje: 25. 4. 2022 Predmet javnega razpisa je (so)financiranje kulturnih projektov nepridobitnih kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji ter kulturnih projektov ustvarjalcev na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji s statusom samozaposlenih v kulturi, izvedenih v…

Javni razpis za pridobitev licence za supervizorja v socialnem varstvu za leto 2022

Razpisnik: Socialna zbornica Slovenije Datum objave: 18. 3. 2022 Rok oddaje: 19. 4. 2022 PREDMET JAVNEGA RAZPISA  Predmet javnega razpisa je podelitev licence supervizorja v socialnem varstvu. NAMEN IN CILJ RAZPISA  Namen razpisa je s podelitvijo licenc supervizorja v socialnem varstvu vzpostaviti mrežo ustrezno strokovno usposobljenih supervizorjev za izvajanje supervizije na področju socialnega varstva ter…

Javni razpis za pred-financiranje projektov javnih organizacij ter neprofitnih zasebnih organizacij – C/D – PF

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad Datum objave: 18. 3. 2022 Rok oddaje: 4. 4. 2022 do 31.12.2022 NAMEN IN CILJ RAZPISA  Namen in cilj razpisa je omogočiti izvedbo projektov javnih organizacij ter neprofitnih zasebnih organizacij z odobrenimi evropskimi in/ali nacionalnimi sredstvi na območju Republike Slovenije. OKVIRNA VREDNOST  Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za razpis,…

Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2022« v letu 2022

Razpisnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije Datum objave: 18. 3. 2022 Rok oddaje: 19. 4. 2022 PREDMET JAVNEGA RAZPISA  Predmet Javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2022« v letu 2022 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis CRP 2022) je izbor in sofinanciranje raziskovalnih projektov, ki bodo podpora vladi in sektorjem udeležencev javnega razpisa v…

Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2022

Razpisnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije Datum objave: 18. 3. 2022 Rok oddaje: 10. 5. 2022 PREDMET JAVNEGA RAZPISA Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v tiskani in digitalni obliki na vseh znanstvenih področjih, in sicer: A.  znanstvenih monografij slovenskih avtorjev (imajo slovensko državljanstvo) ter kritičnih izdaj virov s spremno študijo…

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo v letih 2023 in 2024

Razpisnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije Datum objave: 18. 3. 2022 Rok oddaje: 5. 5. 2022 PREDMET JAVNEGA RAZPISA  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in avstrijskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2023 in 2024 na vseh raziskovalnih področjih. V okviru tega javnega razpisa…