Razpis EU za sofinanciranje pilotnih projektov: novi spletni mediji za mlade Evropejce

Razpisnik: Evropska komisija, Generalni direktorat za komunikacijske mreže, vsebine in tehnologijo Datum objave: 15. 7. 2022 Rok oddaje: 24. 10. 2022    Generalni direktorat Evropske komisije za komunikacijske mreže, vsebine in tehnologijo je objavil javni razpis, v okviru katerega bodo podprli od tri do štiri konzorcije medijskih organizacij iz najmanj petih evropskih držav, ki bodo…

Ustvarjalna Evropa: Podpora pri vzpostavitvi vozlišča evropske dediščine

Razpisnik: EACEA – Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo Datum objave: 8. 8. 2022 Rok oddaje: 18. 10. 2022    EACEA – Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo je v okviru programa Ustvarjalna Evropa objavila razpis, namenjen sofinanciranju vzpostavitve vozlišča evropske dediščine, ki bo v podporo celostnemu in stroškovno učinkovitemu nadaljevanju…

Razpis EU za sofinanciranje projektov za leto 2022: šport za ljudi in planet, nov pristop k trajnosti prek športa v Evropi

Razpisnik: EACEA – Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturoDatum objave: 8. 8. 2022Rok oddaje: 12. 10. 2022    EACEA – Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo je objavila javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov »Šport za ljudi in planet, nov pristop k trajnosti prek športa v Evropi« (PPPA-SPORT-2022-PEOPLE-PLANET). Projekti morajo krepiti aktivno…

Javno povabilo delodajalcem za izvedbo programa zelena delovna mesta

Razpisnik: Zavod za zaposlovanje Datum objave: 19. 8. 2022 Rok oddaje: 30. 6. 2024 oz. do porabe sredstev   PREDMET IN NAMEN RAZPISA  Zavod za zaposlovanje je objavil javno povabilo za izvedbo programa Zelena delovna mesta, ki obsega vključevanje brezposelnih oseb v subvencionirane zaposlitve za nedoločen čas.  Zelena delovna mesta so pomemben vidik trajnostnega razvoja,…

Javni poziv za zbiranje predlogov za podelitev državnih priznanj v mladinskem sektorju za leto 2022

  Razpisnik: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladino Datum objave: 26. 8. 2022 Rok oddaje: 3. 10. 2022   PREDMET IN NAMEN RAZPISA  Državno priznanje v mladinskem sektorju je najvišje priznanje Republike Slovenije za dosežke na področju mladinskega dela oziroma popularizacije mladinskega dela. Državna priznanja se podeljujejo z namenom javnega priznavanja…

Javno povabilo delodajalcem “Hitrejši vstop mladih na trg dela”

  Razpisnik: Zavod RS za zaposlovanjeDatum objave: 29. 7. 2022Rok oddaje: 31. 1. 2023 Javno povabilo je odprto od 16. 08. 2022 in do 31. 01. 2023 oz. do razdelitve razpoložljivih sredstev. Ponudbe delodajalci oddajo na Portalu za delodajalce na spletni strani ZRSZ.     Namen spodbude za zaposlitev Hitrejši prehod mladih brezposelnih oseb iz…

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov romskih društev v letu 2022 (JR-RD 2022)

Razpisnik: Svet romske skupnosti Republike Slovenije  Datum objave: 20. 5. 2022 Rok oddaje: 3. 6. 2022 PREDMET JAVNEGA RAZPISA  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov romskih društev v letu 2022, ki podpirajo cilje javnega razpisa.  CILJI JAVNEGA RAZPISA  Cilji javnega razpisa so spodbujanje izvajanja programov in projektov romskih društev:  na področju spodbujanja vseživljenjskega…

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle, stare 55 let ali več na področju digitalnih kompetenc za leto 2022

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad Datum objave: 20. 5. 2022 Rok oddaje: 10. 6. 2022 in 8. 7. 2022 PREDMET JAVNEGA POZIVA  Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je financiranje izvajanja brezplačnih izobraževalnih programov za odrasle (v nadaljnjem besedilu: programi) za pridobitev osnovnih digitalnih kompetenc. Izvajanje programov vključuje tudi svetovanje v procesu izobraževanja. Spletni tečaji,…

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nesnovne kulturne dediščine, ki jih bo v letu 2022 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega kulturi (v nadaljevanju: javni razpis, oznaka JPR-NKD 2022)

Razpisnik: Ministrstvo za kulturo Datum objave: 25. 3. 2022 Rok oddaje: 3. 5. 2022 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki spodbujajo:  varovanje in oživljanje nesnovne dediščine, ki je vpisana v register nesnovne dediščine;  zagotavljanje višje ravni ozaveščenosti o pomenu nesnovne dediščine med prebivalci Republike Slovenije;  zagotavljanje višje ravni usposobljenosti za delovanje ljubiteljev in nosilcev…

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju intermedijskih umetnosti, oznaka razpisa JPR-IMU-2022.

Razpisnik: Ministrstvo za kulturo Datum objave: 25. 3. 2022 Rok oddaje: 25. 4. 2022 Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področju intermedijskih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v letu 2022.  Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa, znaša 65.000 EUR.  Dostop do celotnega razpisa je tukaj.