Javni razpis Digitalno državljanstvo v vzgojno-izobraževalnih zavodih – krepitev kompetenc za digitalno družbo

Razpisnik: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje Datum objave: 17. 5. 2024 (Ur. l. RS, št 42/2024) Rok oddaje: 28. 6. 2024   PREDMET JAVNEGA RAZPISA Predmet javnega razpisa je izvedba projekta na področju razvoja in krepitve digitalnih kompetenc za digitalno državljanstvo v kontekstu vzgoje in izobraževanja. NAMEN JAVNEGA RAZPISA Namen javnega razpisa je okrepiti zavedanje…

Javni razpis za sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2024 v okviru Sklada za podnebne spremembe

Razpisnik: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE) Datum objave: 17. 5. 2024 (Ur.l. RS, št. 42/2024) Rok oddaje:  24. 6. 2024 PREDMET JAVNEGA RAZPISA Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti občin v zvezi s pripravo in izvedbo aktivnosti  informiranja in ozaveščanja javnosti ter promocije trajnostne mobilnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti v letu 2024.…

Javni dvoletni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov na področjih knjige za obdobje 2024–2025 (z oznako: JR3–KNJIGA–2024–2025)

Razpisnik: Javna agencija za knjigo RS Datum objave: 10. 5. 2024 (Ur.l. RS, št. 39/2024) Rok prijave: 10. 6. 2024 Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani in v spletni aplikaciji za pripravo vlog na www.jakrs.si. Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave obvestila v Uradnem listu RS dne 10. 5.…

Javni razpis za dodelitev delovnih štipendij prevajalcem iz slovenskega v tuje jezike za leto 2024 (v nadaljevanju: JR9–DŠ–PREVAJALCI–2024).

Razpisnik: Javna agencija za knjigo RS Datum objave: 10. 5. 2024 (Ur.l. RS, št. 39/2024) Rok prijave: 10. 6. 2024 Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani in v spletni aplikaciji za pripravo vlog na www.jakrs.si. Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave obvestila v Uradnem listu RS dne 10. 5.…

Javni razpis za sofinanciranje selekcijskih in interesnih šolskih tekmovanj v šolskem letu 2024/2025

Razpisnik: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje Datum objave: 10. 5. 2024 Rok prijave: 29. 5. 2024 PREDMET JAVNEGA RAZPISA Predmet javnega razpisa je sofinanciranje selekcijskih in interesnih šolskih tekmovanj (v nadaljevanju: selekcijska in interesna tekmovanja) v šolskem letu 2024/2025. Prijavitelj bo za posamično tekmovanje sofinanciran le za eno vrsto tekmovanja (ali selekcijsko ali interesno tekmovanje).…

Javni razpis za izbor sofinanciranja investicij v športno infrastrukturo v letu 2024

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport Datum objave: 10. 5. 2024 Rok prijave: 31. 5. 2024 NAMEN IN CILJ JAVNEGA RAZPISA Namen javnega razpisa je obnova, novogradnja in rekonstrukcija javnih športnih objektov, posodobitev ali vzpostavitev novih zunanjih športnih površin, ureditev dostopnosti do javnih športnih objektov in zunanjih športnih površin za funkcionalno ovirane ter protipoplavna…

Sprememba Javnega razpisa za predložitev projektov (za projekte manjših vrednosti) v okviru Interreg programa Slovenija-Avstrija 2021–2027 (referenčna številka: 4300-4/2023)

Razpisnik: Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj Datum objave: 10. 5. 2024 (Ur. L. RS, št. 39/2024) V Javnem razpisu »Javni razpis za predložitev projektov (za projekte manjših vrednosti) v okviru Interreg programa Slovenija-Avstrija 2021-2027 (referenčna številka: 4300-4/2023)«, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 57/23, dne 19. 5. 2023, se v  točki 4. Predmet javnega…

Javni razpis za izbor kulturnih projektov bivanja in ustvarjanja v umetniških rezidencah v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju v letu 2025 (oznaka JPR-REZ-2025)

Razpisnik: Ministrstvo za kulturo Datum objave: 3. 5. 2025 Rok oddaje: 4. 7. 2024 PREDMET JAVNEGA RAZPISA Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov bivanja in ustvarjanja v umetniških rezidencah v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju. UPRAVIČENI STROŠKI Financiranje vključuje: stroške najemnine, tekoče stroške, ki so povezani z uporabo stanovanja, stroške rednega vzdrževanja…

Javni razpis za izvajanje operacije »Ozaveščanje družbe sprejema o migrantski problematiki« št. 430-28/2024

Razpisnik: Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov Datum objave: 3. 5. 2025 Rok oddaje: 27. 5. 2024 PREDMET JAVNEGA RAZPISA Predmet javnega razpisa je izvajanje operacije ozaveščanja družbe sprejema o migrantski problematiki, s katerim se državljane Republike Slovenije ozavešča o pomembnosti uspešnega vključevanja migrantov v državo gostiteljico ter o splošni problematiki migracij,…

Javni razpis »Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2024«

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije (SPIRIT Slovenija) Datuma objave: 26. 4. 2024 (URL) Rok prijave: 24. 5. 2024 NAMEN IN CILJ RAZPISA Namen razpisa je nagraditi najboljših 100 predstavljenih poslovnih modelov podjetnic začetnic, ki so podjetje ustanovile v letu 2023 ali 2024 ter jih spodbujati pri vzpostavljanju lastnega podjetja.…