Javni razpis Spodbude za mikro podjetja v lesarstvu 23-24 (P4LM 2023)

Razpisovalec: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Datum objave: 14. 7. 2023 Rok prijave: 4. 9. 2023 in 6. 11. 2023 NAMEN IN CILJ JAVNEGA RAZPISA Mikro podjetja, predstavljajo večino vseh podjetij v lesnopredelovalni panogi, ki na eni strani s svojo razpršenostjo prestavljajo pomemben dejavnik razvoja v lokalnih okoljih, po drugi strani pa so ranljiva…

Javni razpis o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona za leto 2023

Razpisovalec: Občina Gornja Radgona Datum objave: 7. 7. 2023 Rok prijave: 11. 8. 2023   PREDMET JAVNEGA RAZPISA Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje ukrepov za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona, na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine…

Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju turizma v občini Gornja Radgona v letu 2023

Razpisovalec: Občina Gornja Radgona Datum objave: 4. 7. 2023 Rok oddaje: 8. 8. 2023 PREDMET JAVNEGA RAZPISA Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti društev na področju turizma v Občini Gornja Radgona, ki jih je društvo izvajalo v preteklem letu z naslednjimi vsebinami: izvajanje promocijskih dejavnosti lokalnega in širšega pomena: predstavitev Občine in društva na raznih…

Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na obmejnih problemskih območjih – BIZI NOO in BIZI NOO POSOJILO

Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad Datum objave: 19. 5. 2023 Rok prijave: 29. 9. 2023 PREDMET JAVNEGA RAZPISA Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih projektov v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva na področju snovne in energetske učinkovitosti proizvodnje ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov (TPG), povezanih z: vzpostavitvijo nove poslovne enote ali diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote…

SPREMEMBA Javnega razpisa podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture

Razpisovalec: Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj Datum objave: 5. 5. 2023 Rok prijave: 29. 9. 2023 Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, Kotnikova ulica 5, Ljubljana, objavlja spremembo Javnega razpisa Podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 26 z dne 25. 2. 2022, Ob-1574/22 (s spremembo, objavljeno v Uradnem listu…

SPREMEMBA Javnega razpisa za okrevanje in odpornost s pilotno-demonstracijskimi projekti

Razpisovalec: SPIRIT Slovenija, javna agencija Datum objave: 5. 5. 2023 Rok prijave: 29. 9. 2026 V Javnemu razpisu za okrevanje in odpornost s pilotno-demonstracijskimi projekti (Uradni list RS, št. 52/22 in št. 81/22), se spremeni:  Točka 2.2. Cilj javnega razpisa, tako, da se sedaj glasi:  »Cilj javnega razpisa je podpreti najmanj 21 konzorcijev za izvedbo…

VABILO: Razvojne priložnosti Pomurja z Evropskimi sredstvi

Vabilo: Razvojne priložnosti Pomurja z Evropskimi sredstvi Datum objave: 24. 4. 2023 Informacijska točka Europe Direct Pomurje v sodelovanju s Pomursko gospodarsko zbornico ter Ministrstvom za kohezijo in regionalni razvoj vabi v sredo, 26. 4. 2023, na dogodek Potujoča pisarna evropskih sredstev z razpravo o novem obdobju kohezijske politike v Murski Soboti.  Okrogla miza o priložnostih…

Javni razpis P7 2023 mikrokrediti 2023

Razpisovalec: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo / Slovenski podjetniški sklad Datum objave: 21. 4. 2023 Rok prijave: 18. 10. 2023 PREDMET JAVNEGA RAZPISA Predmet produkta so mikrokrediti za mikro in mala podjetja. NAMEN RAZPISA  Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih povratnih virov financiranja mikro in malim podjetjem z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali…