Sprememba javnega razpisa »Spodbude za projekte, vključene v IPCEI ME/CT« (JR IPCEI ME NOO)

Sprememba javnega razpisa »Spodbude za projekte, vključene v IPCEI ME/CT« (JR IPCEI ME NOO) (ukrep Investicija E Čezmejni in večdržavni projekti – Nizkoporabni procesorji in polprevodniški čipi, komponenta 6: Digitalna preobrazba gospodarstva (C2.K6), na stebru Digitalna preobrazba) objavljenega dne 15. 3. 2024 v Uradnem listu RS, št. 22/24, št. objave Ob-1747/24.  Razpisnik: Ministrstvo za gospodarstvo,…

Javni razpis »Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2024«

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije (SPIRIT Slovenija) Datuma objave: 26. 4. 2024 (URL) Rok prijave: 24. 5. 2024 NAMEN IN CILJ RAZPISA Namen razpisa je nagraditi najboljših 100 predstavljenih poslovnih modelov podjetnic začetnic, ki so podjetje ustanovile v letu 2023 ali 2024 ter jih spodbujati pri vzpostavljanju lastnega podjetja.…

Javni razpis Spodbude za projekte, vključene v IPCEI CIS (kratica javnega razpisa: JR IPCEI CIS NOO)

Razpisnik: Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport Datuma objave: 26. 4. 2024 (URL) Rok prijave: 21. 6. 2024 PREDMET JAVNEGA RAZPISA Predmet javnega razpisa je skladno z NOO sofinanciranje izvajanja raziskovalno razvojnih projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, vključenih v pomemben projekt skupnega evropskega pomena IPCEI CIS, in sicer faze raziskav, razvoja in inovacij, vključno s…

Javni razpis za vzpostavitev in delovanje Slovenskega centra za krožno gospodarstvo – za zeleni, ustvarjalni in pametni razvoj (JR CKG)

Razpisnik: Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport Datuma objave: 26. 4. 2024 (URL) Rok prijave: 10. 7. 2024 PREDMET JAVNEGA RAZPISA Predmet javnega razpisa je financiranje projekta, ki vključuje vzpostavitev in delovanje Slovenskega centra za krožno gospodarstvo – za zeleni, ustvarjalni in pametni razvoj (v nadaljevanju: Center) za krepitev deležnikov v podpornem in inovacijskem okolju,…

Javni razpis P1 plus 2024 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mer

Razpisovalec: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Datum objave: 19. 4. 2024 Rok prijave: 15. 10. 2024 PREDMET PRODUKTA – GARANCIJE SKLADA ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE Predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami: Gorenjska Banka d.d., BKS Bank…

Javni poziv V1 – Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino

Razpisovalec: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Datum objave: 12. 4. 2024 Rok prijave: 31. 3. 2028 CILJ, NAMEN IN PREDMET JAVNEGA POZIVA Cilj javnega poziva je spodbuditi podjetja k udeležbi v izhodnih gospodarskih delegacijah, z namenom povezovanja s potencialnimi poslovnimi partnerji, iskanja novih poslovnih priložnosti, povečanja prepoznavnosti ter pridobivanja izkušenj pri predstavitvah in poslovanju…

Javni razpis za finančni produkt – BIZI LIKVIDNOST ENERGIJA

Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad Datum objave: 22. 3. 2024 Rok oddaje: 17. 5. 2024 PREDMET FINANČNEGA PRODUKTA Finančni produkt BIZI LIKVIDNOST ENERGIJA je po vsebini likvidnostno posojilo za mikro, mala in srednje velika podjetja za projekte povezane z optimizacijo porabe energije zaradi energetske oziroma ukrajinske krize in draginje. Poudarek finančnega produkta je na aktivnostih…

Javni razpis za finančni produkt – LOKALNO KOMUNALNA PODJETJA

Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad Datum objave: 22. 3. 2024 Rok oddaje: 17. 5. 2024 PREDMET FINANČNEGA PRODUKTA Finančni produkt LOKALNO KOMUNALNA PODJETJA omogoča sofinanciranje projektov za izvajanje dejavnosti javnih gospodarskih služb na področju zagotavljanja javnih dobrin v okviru delovanja javnih služb na območju Republike Slovenije NAMEN IN CILJ FINANČNEGA PRODUKTA Namen finančnega produkta LOKALNO…

Javni razpis Spodbude za projekte, vključene v IPCEI ME/CT (kratica javnega razpisa: JR IPCEI ME NOO) (ukrep Investicija E Čezmejni in večdržavni projekti – Nizkoporabni procesorji in polprevodniški čipi, komponenta 6: Digitalna preobrazba gospodarstva (C2.K6), na stebru Digitalna preobrazba)

Razpisovalec: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport Datum objave: 15. 3. 2024 Rok prijave: 15. 5. 2024 PREDMET JAVNEGA RAZPISA Predmet javnega razpisa je skladno z NOO sofinanciranje izvajanja raziskovalno razvojnih projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, vključenih v pomemben projekt skupnega evropskega pomena IPCEI ME/CT, in sicer faze raziskav, razvoja in inovacij, vključno s prvo…