Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v občini Gornja Radgona v letu 2023

Razpisovalec: Občina Gornja Radgona Datum objave: 15. 9. 2023 Rok oddaje: 3. 10. 2023 PREDMET JAVNEGA RAZPISA Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo oziroma izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire za naslednje ukrepe: 1. Biomeliorativni ukrepi: ohranjanje in vzdrževanje gozdnih jas, grmišč, logov, izdelava in vzdrževanje vodnih habitatov (kaluža,…

Javni razpis za intervencijo medgeneracijski prenos znanja za leto 2023

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Datum objave: 8. 9. 2023 Rok oddaje: 15. 11. 2023 PREDMET JAVNEGA RAZPISA Predmet javnega razpisa je dodelitev podpore prenosnikom, ki izvajajo aktivnosti, s katerimi se na prevzemnika iz drugega odstavka 18. člena uredbe prenašajo specifična znanja in izkušnje, pridobljene z dolgoletnim opravljanjem kmetijske dejavnosti na prenesenem kmetijskem…

Sprememba javnega razpisa za podintervencijo subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic v programskem letu 2023

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Datum objave: 14. 7. 2023 Rok oddaje: 31. 7. 2023 Sprememba Javnega razpisa za podintervencijo sofinanciranje nakupa čebelarske opreme v programskem letu 2023 (objavljen v Uradnem listu RS, št. 50/23 in 58/23) Sprememba javnega razpisa za podintervencijo subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic v programskem letu 2023 (objavljen v Uradnem…

Sprememba Javnega razpisa za podintervencijo sofinanciranje nakupa čebelarske opreme v programskem letu 2023

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Datum objave: 14. 7. 2023 Rok oddaje: 31. 7. 2023 Predmet javnega razpisa točki 1.2 in 1.3 spremenita tako, da se glasita: »1.2 Višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje javnega razpisa za podintervencije Sofinan- ciranje čebelarske opreme v programskem letu 2023 znaša do 263.852,80 EUR. 1.3 Sredstva bremenijo…

Sprememba Javnega razpisa za podintervencijo sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah v programskem letu 2023

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Datum objave: 14. 7. 2023 Rok oddaje: 31. 7. 2023 Sprememba Javnega razpisa za podintervencijo sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah v programskem letu 2023 (objavljen v Uradnem listu RS, št. 50/23 in 58/23) Predmet javnega razpisa točki 1.2…

Javni razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Gornja Radgona za leto 2023

Razpisovalec: Občina Gornja Radgona Datum objave: 4. 7. 2023 Rok oddaje: 1. 8. 2023 in 11. 10. 2023 PREDMET JAVNEGA RAZPISA Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občina Gornja Radgona. Sredstva se dodeljujejo po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (EU)…

Javni razpis za podintervencijo Podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2023

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Datum objave: 30. 6. 2023 Rok oddaje: 31. 7. 2023 PREDMET JAVNEGA RAZPISA Predmet javnega razpisa je podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2023, katerega glavni namen je zagotavljanje pogojev za dostop do čebeljih paš na drugih območjih ter s tem enakomernejše poseljenosti s…

Javni razpis za podintervencijo Promocija čebelarstva v programskem letu 2023

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Datum  objave: 30. 6. 2023 Rok oddaje: 31. 7. 2023 PREDMET JAVNEGA RAZPISA Predmet javnega razpisa je povračilo stroškov nakupa promocijskih izdelkov za podintervencijo Promocija čebelarstva, katerega glavni namen je promocija čebelarstva in ozaveščanje o pomenu čebel, čebeljih pridelkov, ohranjanja narave in biotske pestrosti. To bo prispevalo k…

Javni razpis za podintervencijo subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic v programskem letu 2023

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Datum  objave: 23. 6. 2023 Rok oddaje: 31. 7. 2023 PREDMET JAVNEGA RAZPISA Predmet javnega razpisa je subvencioniranje vzreje čebeljih matic, katerega glavni namen je spodbujanje vzreje kakovostnih čebeljih matic in izboljšanje kakovosti vzrejenega plemenskega materiala. VIŠINA NEPOVRATNIH SREDSTEV Višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje javnega razpisa za…

Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov v programskem letu 2023

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Datum objave: 23. 6. 2023 Rok oddaje: 31. 7. 2023 PREDMET JAVNEGA RAZPISA Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov iz podintervencije Sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov v programskem letu 2023. Glavni namen je obnova starih tipičnih čebelnjakov, ki imajo zgodovinsko vrednost in so vpisani v Registru starih…