Glede na ogromno škodo, ki so jih v letošnjem letu povzročile vremenske ujme, je bil v Uradnem listu RS, številka 88 z dne 10.8.2023 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F), ki je začel veljati 11.8.2023.
Zakon med drugim določa Začasni ukrep dodatne olajšave za leto 2023 na področju dodatne olajšave za donacije za leto 2023.

Na Ministrstvu za finance so odprli posebno proračunsko postavko, kjer bodo zbrana donirana sredstva za odpravo posledic poplav.

Pravne osebe in fizične osebe, ki opravljate dejavnost in ste zavezanci po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb in Zakonu o dohodnini, uveljavljate dodatno davčno olajšavo za donacije za celoten znesek denarnih nakazil.

Olajšava velja za vsa nakazila do 31. decembra 2023.

Več informacij izveste v SPOT ČLANKU.