Galerija

Co_Operation

Izobraževanje in usposabljanje gasilcev za sodelovanje pri aktivnostih ob nesrečah in drugih nevarnostih.

City Cooperation II

Nadaljevanje že vzpostavljenega sodelovanja 24 mest – 8 avstrijskih, 9 slovenskih in 7 madžarskih.

JEM LOKALNO 2

Uvajanje eko, lokalne in zdrave hrane v osnovne šole in vrtce.

Projekt 3PARKI

Mestni park v Gornji Radgoni in gozdni park Lisjakova struga.