Spoštovani delodajalci Pomurja,

postopki vključevanja delodajalcev in štipendistov v Regijsko štipendijsko shemo Pomurje za sofinanciranje kadrovski štipendij, podeljenih v šolskem/študijskem letu 2016/2017, so v teku.

Z namenom informiranja dijakov in študentov o vseh razpoložljivih kadrovskih štipendijah v Pomurski regiji, pred izbiro izobraževanja in s ciljem poklicnega usmerjanja mladih, pa PORA, razvojna agencija Gornja Radgona, objavlja tudi že

Javni poziv delodajalcem za prijavo potreb po kadrovskih štipendijah za šolsko/študijsko leto 2017/2018.

Potrebo po kadrovskih štipendijah lahko prijavi delodajalec s sedežem na območju Pomurske regije, ki želi prvič podeliti kadrovsko štipendijo v šolskem/študijskem letu 2017/2018.

Vsebina javnega poziva s prijavnim obrazcem je objavljena na naši spletni strani pod zavihkom Štipendijska shema Pomurja.

Dodatne informacije lahko dobite na elektronskem naslovu: milan.svetec@pora-gr.si  in po telefonu: 02 564 82 08 (Milan Svetec).

Vabljeni k sodelovanju.