Razpisovalec: Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva
Datum objave: 17. 2. 2023
Rok prijave: 3. 4. 2023

 

Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva na podlagi Zakona o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11 in 16/11 – popr., 82/15) in Uredbe o nagradi in priznanjih za prostovoljstvo (Uradni list RS, št. 62/11 in 29/16), objavlja Javni poziv k predlaganju kandidatov za nagrado oziroma priznanja na področju prostovoljstva za leto 2022. Javni poziv in vsa zahtevana dokumentacija sta na voljo na vladni spletni strani pod rubriko Javne objave

Kandidati so lahko prostovoljci/prostovoljke in prostovoljske organizacije, ki lahko kandidirajo za naslednje nazive:

Nagrada zaslužnemu prostovoljcu se podeli za življenjsko delo, če se je s svojim prostovoljskim delom izjemno uveljavil in z njim trajno prispeval k razvoju prostovoljstva in družbeni blaginji v Republike Slovenije ali za enkraten izjemen dosežek, če ima ta izjemen vpliv na področju prostovoljstva. 

Nagrada zaslužni prostovoljski organizaciji se podeli organizaciji, če je s svojim delom dosegla izjemne in trajne dosežke na področju prostovoljstva na območju Republike Slovenije v časovnem obdobju daljšem od 20 let.

Priznanje se podeli za pomembne dosežke prostovoljcev in prostovoljskih organizacij v obdobju zadnjih petih let.

Odbor lahko podeli največ eno nagrado in šest priznanj s področja prostovoljstva. Merila in pogoji so podrobneje opredeljeni v javnem pozivu.

 

ROK IN NAČIN ODDAJE PREDLOGA

Predlog predlagatelji pošljejo priporočeno, vložijo osebno v zaprti ovojnici na naslov:

Ministrstvo za javno upravo Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva, Tržaška 21, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov gp.mju@gov.si  v skenirani obliki (obrazci morajo biti podpisani in žigosani oz. podpisani z elektronskim podpisom).

S pripisom »Javni poziv k predlaganju kandidatov za nagrado oziroma priznanja na področju prostovoljstva za leto 2022, št. zadeve 093-3/2023 – NE ODPIRAJ!«.

Rok za oddajo predlogov je 45 dni po objavi javnega poziva. Če je zadnji dan roka v nedeljo ali praznik, se rok izteče prvi delovni dan.

Predlogi morajo, ne glede na način oddaje, prispeti na zgoraj navedeni naslov najkasneje v ponedeljek, 3. 4. 2023 do 12. ure.

 

DOSTOP DO JAVNEGA RAZPISA

Dostop do javnega razpisa je na tej povezavi

 

DODATNE INFORMACIJE

Kontaktna oseba za dodatne informacije glede javnega poziva je: Mojca Žerovec, E: mojca.zerovec@gov.si.