Razpisovalec: Ministrstvo za kulturo
Datum objave: 5. 5. 2023
Rok prijave: 29. 9. 2023

 

Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prijavitelje, da objavlja Javni poziv za izbor javnih kulturnih projektov mednarodnega sodelovanja na področju vizualnih umetnosti, ki jih bo v letu 2023 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo, oznaka JCP-MED-VIZ-UM-2023. 

 

PREDMET JAVNEGA POZIVA 

Predmet javnega poziva, z oznako JCP-MED-VIZUM-2023, je zbiranje predlogov za predstavitev vrhunske slovenske umetniške produkcije s področja sodobnih vizualnih umetnosti na osrednjih umetniških sejmih v mednarodnem prostoru in vključevanje v najpomembnejše razstavne in festivalske dogodke na mednarodni ravni. 

 

CILJ JAVNEGA POZIVA 

Cilj javnega poziva je spodbujanje projektov mednarodnega sodelovanja in kontinuirano predstavljanje vrhunske slovenske umetniške produkcije v mednarodnem prostoru, povečanje njene prepoznavnosti, spodbujanje izmenjave medkulturnih vsebin in mednarodnega sodelovanja kulturnih producentov, kuratorjev in umetnikov ter spodbujanje mobilnosti in mednarodnega uveljavljanja slovenskih vizualnih umetnikov.

 

OKVIRNA VREDNOST SREDSTEV 

Okvirna vrednost sredstev, namenjenih za javni razpis, znaša 140.000,00 EUR.

 

ROK IN NAČIN PRIJAVE 

Poziv se začne 5. 5. 2023 ob 16. uri in se zaključi s porabo razpoložljivih sredstev, vendar traja najdlje do 29. 9. 2023. 

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse bistvene sestavine vloge ter obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. 

Vloga mora biti v poslovnem času Ministrstva predložena glavni pisarni na naslov Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana do vključno 29. 9. 2023 oz. najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprtem ovitku z izpisom na prednji strani: NE ODPIRAJ – JCP-MED-VIZ-UM-2023.

 

DOSTOPNOST IN VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

Besedilo javnega razpisa bo 5. 5. 2023 objavljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo.

 

Dostop do razpisa in razpisne dokumentacije se nahaja na spodnjih povezavah: