Razpisovalec: Ministrstvo za kulturo
Datum objave: 30. 6. 2023
Rok oddaje: 31. 7. 2023

Predmet projektnega poziva JP-PROG-2023 je sofinanciranje razlike programskih materialnih stroškov izvajalcev javnih kulturnih programov na področju umetnosti, ki so nastali zaradi izjemnih objektivnih okoliščin draginje, na katere izvajalci programa niso imeli možnosti vpliva in jih ni bilo mogoče vnaprej načrtovati.
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za predmet poziva znaša 200.000,00 EUR.
Poziv bo trajal od 30. 6. 2023 in zaključi s porabo razpoložljivih sredstev, vendar traja najdlje do 31. 7. 2023.
Besedilo javnega poziva bo 30. 6. 2023 objavljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/javne-objave/.