Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Datum objave: 28. 1. 2022
Rok za oddajo: 31. 12. 2022

 

PREDMET PRODUKTA 

Predmet produkta je semenski kapital so-investiranje z zasebnimi investitorji za hitro rastoča inovativna podjetja v njihovih začetnih fazah razvoja. 

 

NAMEN PRODUKTA 

Namen produkta je zagotavljanje lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, fazi oblikovanja in začetni fazi razvoja oz. zagona podjetja, ki težko dostopajo do financiranja preko komercialnih bank oz. drugih klasičnih oblik financiranja ter so v nekaterih primerih nizko kapitalizirana. S tem Sklad pripomore k hitrejšemu uvajanju novih tehnoloških dosežkov, izumov in patentov v ekonomsko izkoriščanje (instrument povezovanja znanstvenih institutov, mladih raziskovalcev, univerz, izumiteljev s podjetniško prakso). 

Razpis je namenjen nadaljevanju finančne podpore Sklada po življenjski krivulji podjetja – druga razvojna faza namenjena širitvi in rasti na trgu in nadaljevanje financiranja razvojnih aktivnosti. 

 

CILJ JAVNEGA RAZPISA 

  • lastniško financiranje inovativnih zagonskih podjetij s potencialom hitre globalne rasti; 
  • spodbujanje vlaganja zasebnih investitorjev (poslovni angeli, družbe tveganega kapitala…) v semensko fazo razvoja podjetja (Sklad pogojuje naložbo semenskega kapitala z obveznim so-investiranjem zasebnega investitorja);

 

ROKI IN NAČIN PRIJAVE NA JAVNI RAZPIS 

Roki za predložitev vlog na Sklad v letu 2022 so: do vključno 28. 2. 2022 do 14:00 ure za prvo (1.) odpiranje, 31. 3. 2022 do 14:00 ure za drugo (2.) odpiranje, do vključno 29. 4. 2022 do 14:00 ure za tretje (3.) odpiranje, do vključno 31. 5. 2022 do 14:00 ure za četrto (4.) odpiranje, do vključno 30. 6. 2022 do 14:00 ure za peto (5.) odpiranje, do vključno 31. 8. 2022 do 14:00 ure za šesto (6.) odpiranje, do vključno 30. 9. 2022 do 14:00 ure za sedmo (7.) odpiranje, do vključno 27. 10. 2022 do 14:00 ure za osmo (8.) odpiranje, do vključno 30. 11. 2022 do 14:00 ure za deveto (9.) odpiranje in do vključno 30. 12. 2022 do 14:00 ure za deseto (10.) odpiranje. 

Javni razpis bo odprt do porabe sredstev. 

 

Oddaja vloge na predmetni javni razpis pomeni, da se je vlagatelj seznanil z vsebino javnega razpisa in razpisne dokumentacije, ter da se z njo strinja. Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena v točki IV razpisne dokumentacije (poglavje 2. vsebina vloge). 

Vlagatelj vlogo s prilogami odda na ePortal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/. S podpisom in oddajo vloge na ePortal Sklada, je vloga uradno poslana v obravnavo, vlagatelj pridobi evidenčno številko vloge ter elektronsko obvestilo o oddani vlogi. 

Merilo za pravočasno oddano vloge je sistemski datum zabeležen ob elektronski oddaji vloge. 

Za pravočasno prispele vloge štejejo tiste, ki bodo oddane na ePortal Sklada najkasneje do 14:00. Po poteku prijavnega roka vloge ni možno več oddati. 

Razpis bo odprt do porabe predvidenih sredstev oz. do 31. 12. 2022.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedilo javnega razpisa, merila za izbor podjetij, dokazila in način preverjanja pogojev, vzorce obrazcev ter vzorec družbene pogodbe. 

Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah ter e-pošti: 

  • (02) 234 12 61 Nina Urbanič in nina.urbanic@podjetniskisklad.si. 
  • (02) 234 12 41 Rok Huber in rok.huber@podjetniskisklad.si,

 

Besedilo razpisa in razpisna dokumentacija sta na voljo tukaj.