Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Datum objave: 24. 3. 2023
Rok prijave: 13. 4. 2023

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

Predmet javnega razpisa za 4. ukrep Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2023 je sofinanciranje izvedbe strokovnega ali jubilejnega dogodka, ki pripomore k boljši prepoznavnosti slovenskega kmetijstva in gozdarstva, za nepridobitno organizacijo, ki deluje na področju kmetijstva ali gozdarstva. 

RAZPISANA SREDSTVA 

Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za javni razpis, znaša do 10.000 EUR.

 

VLAGATELJ, UPRAVIČENEC IN PREJEMNIK POMOČI

Vlagatelj je nepridobitna pravna oseba, ki deluje na področju kmetijstva ali gozdarstva.

 

ZAČETEK VLAGANJA VLOG IN ZAKLJUČEK JAVNEGA RAZPISA 

Vlaganje vlog na javni razpis začne teči z naslednjim dnem po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije in traja do vključno 13. aprila 2023 do 23.59. 

Vlogo na javni razpis se izpolni in vloži v informacijski sistem Agencije, ki se nahaja na vstopnem spletnem mestu na naslovu https://e-kmetija.gov.si, v elektronski obliki, podpisani s kvalificiranim elektronskim podpisom.

 

INFORMACIJE O JAVNEM RAZPISU 

INFO točka:

  • Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, 
  • Tel. 01/580-77-92: ponedeljek, torek, četrtek od 9. do 15. ure, sreda 8.30 do 15. ure, petek od 8.30 do 14. ure. 
  • Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@ gov.si.