Razpisnik: Javna agencija za knjigo RS
Datum objave: 10. 5. 2024 (Ur.l. RS, št. 39/2024)
Rok prijave: 10. 6. 2024

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani in v spletni aplikaciji za pripravo vlog na www.jakrs.si.
Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave obvestila v Uradnem listu RS dne 10. 5. 2024 in se izteče dne 10. 6. 2024.