Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Datum objave: 8. 9. 2023
Rok oddaje: 15. 11. 2023

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je dodelitev podpore prenosnikom, ki izvajajo aktivnosti, s katerimi se na prevzemnika iz drugega odstavka 18. člena uredbe prenašajo specifična znanja in izkušnje, pridobljene z dolgoletnim opravljanjem kmetijske dejavnosti na prenesenem kmetijskem gospodarstvu.

CILJI INTERVENCIJE

Cilj intervencije medgeneracijski prenos znanja je usposobiti prevzemnika iz drugega odstavka 18. člena uredbe za nadaljevanje kmetijske dejavnosti na prenesenem kmetijskem gospodarstvu.

RAZPISANA SREDSTVA

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 1.900.800 EUR.

VLOŽITEV VLOGE NA JAVNI RAZPIS

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 19. 9. 2023 od 8. ure do vključno 15. 11. 2023, do 14. ure.