Razpisovalec: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Datum objave: 3. 3. 2023
Rok prijave: 15. 3. 2023

 

PREDMET IN NAMEN JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je izbira organizatorjev (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) zdravstvenih letovanj otrok in šolarjev v organizirani in strokovno vodeni zdravstveni koloniji za otroke, ki so bili večkrat hospitalizirani ali pogosteje bolni.

Namen javnega razpisa je financiranje zdravstvenega letovanja otrok in šolarjev.

 

RAZPISANA SREDSTVA

Višina sredstev za financiranje zdravstvenega letovanja otrok in šolarjev v letu 2023 znaša 1.995.729,60 EUR. 

Organizator lahko izstavi e-račun za opravljeno storitev najkasneje do 15. 11. 2023

 

ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG

Vloge morajo biti oddane priporočeno po pošti najkasneje do 15. 3. 2023.

 

INFORMACIJE O JAVNEM RAZPISU

1. Za dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali s pripravo vloge za dodelitev sredstev, lahko vlagatelj pošlje izvajalcu razpisu pisno zahtevo za dodatno pojasnilo najkasneje do 10. 3. 2023. 

2. Vlagatelj naslovi zahtevek za dodatno pojasnilo na elektronski naslov: 

  • pristojne Območne enote izvajalca razpisa, s pripisom »Pojasnila – javni razpis zdravstveno letovanje otrok in šolarjev« ali 
  • darja.kusar@zzzs.si, s pripisom: »Pojasnila – javni razpis zdravstveno letovanje otrok in šolarjev«.