Razpisnik: Ministrstvo za kulturo
Datum  objave: 11. 11. 2022
Rok izvedbe: 12. 12. 2022

 

Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prijavitelje, da objavlja Javni razpis za izbor kulturnih projektov bivanja in ustvarjanja v umetniških rezidencah v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju, ki jih bo v letu 2023 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo – oznaka JPR-IMU-2023. 

 

PREDMET RAZPISA 

Predmet razpisa je zbiranje projektov prijaviteljev, ki delujejo v umetnosti in kulturi, za enomesečno bivanje in ustvarjanje v umetniških rezidencah Ministrstva za kulturo RS (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju (v nadaljnjem besedilu: umetniških rezidencah), ki jih bo v letu 2022 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo, v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2023.

 

RAZPISANA SREDSTVA

  • financiranje stroškov najemnine, tekočih stroškov, ki so povezani z uporabo stanovanja, stroškov rednega vzdrževanja in osnovne opreme umetniških rezidenc v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju ter 
  • povračilo potnih stroškov za izbrane prijavitelje, in sicer za Berlin v višini največ 250 EUR neto, za London v višini največ 250 EUR neto, za Dunaj v višini največ 150 EUR neto ter za New York v višini največ 800 EUR neto v primeru enega prijavitelja ali največ 700 EUR neto na osebo v primeru skupinskega rezidenčnega bivanja. 

 

OKVIRNA VIŠINA NEPOVRATNIH SREDSTEV 

Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje po tem javnem razpisu, znaša največ 116.000,00 EUR. 

 

ROK ODDAJE VLOGE

Razpis bo trajal od 11. 11. 2022 do 12. 12. 2022. 

 

INFORMACIJE O JAVNEM RAZPISU

Besedilo javnega razpisa bo 11. 11. 2022 objavljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo