Razpisovalec: Ministrstvo za kulturo
Datum objave: 2. 6. 2023
Rok prijave: 8. 9. 2023

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je zbiranje projektov prijaviteljev, ki delujejo v umetnosti in kulturi, za enomesečno bivanje in ustvarjanje v umetniških rezidencah Ministrstva za kulturo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju (v nadaljnjem besedilu: umetniške rezidence), ki jih bo v letu 2024 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo, v obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2024.

CILJI JAVNEGA RAZPISA

Cilji javnega razpisa so krepitev umetniške ustvarjalnosti posameznikov ali umetniških skupin prek mobilnosti in medkulturne izmenjave idej, znanja in praks, krepitev njihove mednarodne uveljavitve ter uveljavljanje slovenske kulture in umetnosti v tujini.

Javni razpis je namenjen prijaviteljem, ki delujejo na naslednjih področjih slovenske umetnosti in kulture (razpisno področje):

  • uprizoritvena umetnost,
  • likovna umetnost,
  • arhitektura in oblikovanje,
  • glasbena umetnost,
  • intermedijske umetnosti,
  • film in AV-kultura,
  • knjiga,
  • kritika umetnosti ter refleksija kulture in družbe,da se jim omogoči bivanje in ustvarjanje v umetniških rezidencah.

 

OKVIRNA VIŠINA NEPOVRATNIH SREDSTEV

Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje bivanja izbranih umetnikov, ki delujejo v umetnosti in kulturi, za enomesečno bivanje in ustvarjanje v umetniških rezidencah Ministrstva za kulturo v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju v vlaganj po tem javnem razpisu, znaša 130.500,00 EUR za leto 2024.

ROK PRIJAVE

Rok za prijave je petek, 8. 9. 2023.


RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Dostop do razpisa, razpisne dokumentacije in drugih dokumentov se nahaja na spodnjih povezavah: