Razpisovalec: Ministrstvo za kulturo
Datum objave: 6. 10. 2023
Rok oddaje: 6. 11. 2023

 

PREDMET PROJEKTNEGA RAZPISA

Predmet projektnega razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področju glasbenih umetnosti, ki jih bodo v letu 2024 izvedli naslednji izvajalci:

  • nevladne kulturne organizacije, katerih programi niso bili izbrani na javnem razpisu z oznako JPR-PROG-2022-2025 oziroma katerih projekti, prijavljeni na ta razpis, niso vključeni v sklop večletnih kulturnih projektov, ki so bili izbrani na javnem razpisu z oznako JPR-VP-22-25;
  • javni zavodi na področju kulture, ki jih v letu 2023 ministrstvo ni neposredno pozvalo k predložitvi programa dela in finančnega načrta za leto 2024, oz. katerih projekti, prijavljeni na ta razpis, niso vključeni v sklop večletnih kulturnih projektov, ki so bili izbrani na javnem razpisu z oznako JPR-VP-22-25;
  • ter samozaposleni v kulturi, ki so na zadnji dan roka za oddajo vlog na razpis vpisani v Razvid samozaposlenih v kulturi, ki ga vodi ministrstvo, druge fizične osebe, fizične osebe z dejavnostjo ter umetniški kolektivi, ki delujejo na razpisnem področju glasbenih umetnosti.

Sofinanciranje je namenjeno podpori kulturnih projektov na področju glasbenih umetnosti, ki so v javnem interesu ter so prepoznani kot vrhunski in nujni za uresničevanje načel raznovrstnosti in dostopnosti javnih kulturnih dobrin, spodbujanje ustvarjalnosti samozaposlenih v kulturi in drugih ustvarjalcev na področju glasbenih umetnosti, ter zagotavljanju možnosti za njihovo ustvarjalnost.

 

OKVIRNA VREDNOST SREDSTEV

Okvirna vrednost sredstev, namenjenih za javni razpis, znaša 390.000,00 EUR.

 

OBDOBJE VLAGANJA VLOGE NA JAVNI RAZPIS

Javni razpis se prične 6. 10. 2023 in se zaključi 6. 11. 2023.

 

DODATNE INFORMACIJE

Besedilo javnega razpisa bo 6. 10. 2023 objavljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo.

Dostop do razpisa: