Razpisnik: Ministrstvo za kulturo
Datum  objave: 11. 11. 2022
Rok izvedbe: 12. 12. 2022

 

Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prijavitelje, da objavlja Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju intermedijskih umetnosti, ki jih bo v letu 2023 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo – oznaka JPR-IMU-2023. 

 

PREDMET RAZPISA 

Predmet projektnega razpisa JPR-IMU-2023 je sofinanciranje enoletnih kulturnih projektov na področju intermedijskih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v letu 2023. 

 

OKVIRNA VIŠINA NEPOVRATNIH SREDSTEV 

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za predmet razpisa znaša 82.000,00 EUR. 

 

ROK ODDAJE VLOGE

Razpis bo trajal od 11. 11. 2022 do 12. 12. 2022. 

 

INFORMACIJE O JAVNEM RAZPISU

Besedilo javnega razpisa bo 11. 11. 2022 objavljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo.