Razpisovalec: Javna agencija za knjigo RS
Datum objave: 3. 3. 2023
Rok prijave: 17. 4. 2023

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani www.jakrs.si . 

 

ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG

Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave obvestila v Uradnem listu RS dne 3. 3. 2023 in se izteče dne 17. 4. 2023.3