Razpisnik: Ministrstvo za kulturo
Datum objave: 25. 3. 2022
Rok oddaje: 25. 4. 2022

 

Predmet javnega razpisa je (so)financiranje kulturnih projektov nepridobitnih kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji ter kulturnih projektov ustvarjalcev na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji s statusom samozaposlenih v kulturi, izvedenih v letu 2022. 

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za razpis, je 142.115,00 EUR.

 

Dostop do celotnega razpisa je tukaj.