Razpisovalec: Ministrstvo za kulturo
Datum objave: 6. 10. 2023
Rok oddaje: 6. 11. 2023

PREDMET PROJEKTNEGA RAZPISA

Predmet projektnega razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področju uprizoritvenih umetnosti, ki jih bodo v letu 2024 izvedli naslednji izvajalci:

  • nevladne kulturne organizacije, katerih programi niso bili izbrani na javnem razpisu z oznako JPR-PROG-2022-2025 oziroma katerih projekti, prijavljeni na ta razpis niso vključeni v sklop večletnih kulturnih projektov, ki so bili izbrani na javnih razpisih z oznako JPR-VP-22-25.
  • samozaposleni v kulturi, ki delujejo na razpisnem področju uprizoritvenih umetnosti, katerih projekti niso bili izbrani na javnem razpisu z oznako JPR-AO-2024-2025.


Sofinanciranje je namenjeno podpori kulturnih projektov na področju uprizoritvenih umetnosti, ki so v javnem interesu ter so prepoznani kot vrhunski in  nujni za uresničevanje načel raznovrstnosti in dostopnosti javnih kulturnih dobrin, spodbujanju ustvarjalnosti samozaposlenih v kulturi na področju uprizoritvenih umetnosti in zagotavljanju pogojev za njihovo ustvarjalno delo ter spodbujanju razvoja uveljavljajočih se perspektivnih ustvarjalcev.

OKVIRNA VREDNOST SREDSTEV

Okvirna vrednost sredstev, namenjenih za javni razpis, znaša 300.000,00 EUR.

OBDOBJE VLAGANJA VLOGE NA JAVNI RAZPIS

Javni razpis se prične 6. 10. 2023 in se zaključi 6. 11. 2023.

DODATNE INFORMACIJE

Besedilo javnega razpisa bo 6. 10. 2023 objavljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo.

Dostop do razpisa: