Razpisovalec: Ministrstvo za kulturo
Datum objave: 6. 10. 2023
Rok oddaje: 6. 11. 2023

PREDMET PROJEKTNEGA RAZPISA

Predmet projektnega razpisa z oznako JPR-VIZ-AIO-2024 je sofinanciranje javnih kulturnih projektov na področju vizualnih umetnosti ter arhitekture in oblikovanja, ki jih bo v letu 2024 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo, z oznako JPR-VIZ-AIO-2024.

Predmet projektnega razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področju vizualnih umetnosti ter arhitekture in oblikovanja, ki jih bodo v letu 2024 izvedli naslednji izvajalci:

  • nevladne kulturne organizacije, katerih programi niso bili izbrani na javnem razpisu z oznako JPR-PROG-2022-2025 oziroma katerih projekti, prijavljeni na ta razpis, niso vključeni v sklop večletnih kulturnih projektov, ki so bili izbrani na javnem razpisu z oznaka JPR-VP-22-25;
  • javni zavodi na področju kulture, ki jih ministrstvo v letu 2023 ni neposredno pozvalo k predložitvi programa dela in finančnega načrta za leto 2024 oziroma katerih projekti, prijavljeni na ta razpis, niso vključeni v sklop večletnih kulturnih projektov, ki so bili izbrani na javnem razpisu z oznako JPR-VP-22-25 (razen pooblaščenih muzejev, ki so bili pozvani za opravljanje javne službe v skladu s 97. členom Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1));
  • samozaposleni v kulturi in druge fizične osebe, ki delujejo na razpisnem področju vizualnih umetnosti ter arhitekture in oblikovanja.

Sofinanciranje je namenjeno podpori kulturnih projektov na področju vizualnih umetnosti ter arhitekture in oblikovanja, ki so v javnem interesu in nujni za uresničevanje načel raznovrstnosti in dostopnosti javnih kulturnih dobrin, spodbujanju ustvarjalnosti samozaposlenih v kulturi in drugih ustvarjalcev na področju vizualnih umetnosti ter arhitekture in oblikovanja ter zagotavljanju pogojev za njihovo ustvarjalno delo ter spodbujanju razvoja perspektivnih mladih ustvarjalcev.

OKVIRNA VREDNOST SREDSTEV

Okvirna vrednost sredstev, namenjenih za javni razpis, znaša 220.000,00 EUR.

OBDOBJE VLAGANJA VLOGE NA JAVNI RAZPIS

Javni razpis se prične 6. 10. 2023 in se zaključi 6. 11. 2023.

DODATNE INFORMACIJE

Besedilo javnega razpisa bo 6. 10. 2023 objavljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo.

Dostop do razpisa: