Razpisovalec: Ministrstvo za kulturo RS
Datum objave: 27. 1. 2023
Rok prijave: 27. 2. 2023

 

NAMEN RAZPISA 

Namen razpisa je: 

  • zagotoviti podporo ustvarjanju in razširjanju programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah,
  • zagotoviti večjo dostopnost in raznolikost programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim, 
  • zagotoviti podporo razvoju ustrezne tehnične infrastrukture za razširjanje programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim, 
  • ustvarjanje pogojev enakih možnosti za sodelovanje na kulturnem področju s preseganjem oviranosti, 
  • varovanje kulturnih pravic, 
  • povečanje dostopnosti knjižnega gradiva za senzorno ovirane. 

 

PREDMET RAZPISA 

Predmet razpisa je sofinanciranje programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah, knjig v Braillovi pisavi, zvočnih knjig in knjig v slovenskem znakovnem jeziku ter razvoja ustrezne tehnične infrastrukture, namenjene senzorno oviranim. 

 

OKVIRNA VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV 

Okvirna višina razpoložljivih sredstev, namenjenih za projektni razpis za leto 2023, je 222.643,00 EUR oziroma toliko, kot je zagotovljenih sredstev na proračunski postavki »131118 – Programske vsebine in razvoj tehnične infrastrukture za senzorno ovirane« v sprejetem proračunu za leto, v katerem se izvaja razpis. 

 

ROK PRIJAVE

Razpis bo trajal od 27. 1. 2023 do 27. 2. 2023. 

 

BESEDILO JAVNEGA RAZPISA 

Besedilo javnega razpisa je 27. 1. 2023 objavljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo 

oziroma tukaj.