Razpisovalec: Ministrstvo za kulturo
Datum objave: 10. 2. 2023
Rok prijave: 13. 3. 2023

 

Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prijavitelje, da objavlja Javni razpis za izbor kulturnih projektov programa, namenjenega pripadnikom nemško govoreče etnične skupine v Republiki Sloveniji, ki jih bo v letu 2023, na podlagi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti, financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo – oznaka razpisa JPR-SLOA-2023. 

 

PREDMET RAZPISA 

Predmet javnega razpisa je (so)financiranje kulturnih projektov nepridobitnih kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na podlagi 4. Delovnega programa o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije za obdobje od 2017 do 2021, ki jih bo v letu 2023 financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo, v okviru posebnega programa ministrstva iz proračunske postavke »Manjšinske skupnosti, vključene v meddržavne sporazume«. 

 

BESEDILO JAVNEGA RAZPISA 

Besedilo javnega razpisa in povezava na obrazec za elektronsko prijavo JPR-SLOA-2023 bosta dne 10. 2. 2023 objavljena na spletni strani Ministrstva za kulturo. Dostop do razpisa je tukaj. 

 

RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA 

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za razpis, je 60.000,00 EUR. 

Projekt se lahko financira do 100% vrednosti upravičenih stroškov.

 

ROK ODDAJE VLOGE NA RAZPIS

Razpis se začne 10. 2. 2023 in se zaključi 13. 3. 2023.