Razpisnik: Ministrstvo za kulturo
Datum objave: 18. 3. 2022
Rok oddaje: 18. 4. 2022

 

Predmet javnega razpisa je (so)financiranje kulturnih projektov nepridobitnih kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na podlagi 4. Delovnega programa o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije za obdobje od 2017 do 2021 (z dne 12. 9. 2017), ki jih bo v letu 2022 financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo, v okviru posebnega programa ministrstva iz proračunske postavke »Manjšinske skupine, vključene v meddržavne sporazume«. 

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za razpis, je 60.000,00 EUR. 

Razpis se začne 18. 3. 2022 in se zaključi 18. 4. 2022. 

Besedilo javnega razpisa in povezava na obrazec za elektronsko prijavo JPR-SLOA-2022 bosta dne 18. 3. 2022 objavljena na spletni strani Ministrstva za kulturo (https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/javne-objave).

 

Dostop do celotnega razpisa je tukaj