Razpisovalec: Javna agencija za knjigo RS
Datum objave: 21. 4. 2023
Rok prijave: 22. 5. 2023

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Štipendije za ustvarjalnost se podeljujejo iz naslova knjižničnega nadomestila kot oblika podpore kakovostni izvirni ustvarjalnosti avtorjev knjižničnega gradiva, ki je predmet javne izposoje v splošnih knjižnicah, ki imajo avtomatizirano izposojo v sistemu COBISS (www.cobiss.si).

Štipendije za ustvarjalnost iz naslova knjižničnega nadomestila bodo v letu 2021 podeljene na naslednjih področjih:

  • leposlovje,
  • prevajanje,
  • ilustracija in fotografija,
  • glasba,
  • avdiovizualno področje.

 

NAMEN JAVNEGA RAZPISA

Namen izvajanja knjižničnega nadomestila ter podeljevanja štipendij za ustvarjalnost je spodbujati ustvarjalnost posameznikov na področjih kulture, na katerih se ustvarja knjižnično gradivo in ki so v javnem interesu.

 

RAZPISANA SREDSTVA

Okvirna vrednost javnega razpisa JR7–ŠTIPENDIJE–2023 znaša skupaj 537.409,50 EUR.

Sredstva za štipendije za ustvarjalnost se na podlagi veljavnega Pravilnika o izvajanju knjižničnega nadomestila (Uradni list RS, št. 38/16, 1/17 – popr. in 58/22) razporedijo v naslednjih zneskih:

  1. leposlovje 322.445,50 EUR;
  2. prevajanje 107.481,90 EUR;
  3. ilustracija in fotografija 80.611,43 EUR;
  4. glasba 13.435,24 EUR;
  5. avdiovizualno področje 13.435,24 EUR.

 

NAČIN ODDAJE VLOG

Prijavitelji morajo vlogo oz. razpisne obrazce izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na naslovu https://jakrs.e-razpisi.si, povezava do nje pa tudi na naslovu http://www.jakrs.si/javni-razpisi-in-pozivi/, na obeh naslovih so tudi podrobnejša navodila za uporabo aplikacije in izpolnjevanje vloge.

Po končanem izpolnjevanju in oddaji vloge v spletni aplikaciji morajo prijavitelji vlogo natisniti in lastnoročno podpisati. Natisnjeni vlogi morajo priložiti vsa morebitna listinska ali druga dokazila, ki so zahtevana v besedilu razpisa oz. na obrazcih.

 

RAZPISNI ROK

Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in na spletni strani JAK dne 21. 4. 2023 ter traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo vlog, ki je 22. 5. 2023.

 

INFORMACIJE O RAZPISU

Pristojni uslužbenci za informacije in pojasnila:

Področje prevajanje avdiovizualno –  Vlasta Vičič, 01 369 58 26, vlasta.vicic(at)jakrs.si

Področje ilustracija in fotografija, glasba – Tjaša Urankar, 01 369 58 25, tjasa.urankar(at)jakrs.si

Področje leposlovje – Miha Marinč, 01 369 58 22, miha.marinc(at)jakrs.si

 

Dostop do razpisa in razpisne dokumentacije se nahaja na povezavi:

https://www.jakrs.si/javni-razpisi-in-pozivi/razpisi-in-pozivi?tx_razpisi_pi1%5Brazpis%5D=606&cHash=d0131e011815fb756b7fb8f8fe583ee8