Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije
Datum objave: 27. 1. 2023
Rok prijave: 9. 3. 2023

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev za sofinanciranje nakupa tehnične opreme in stroškov dostave te opreme posrednikom pri razdeljevanju donirane hrane. 

 

Sofinancira se lahko nakup: 

 • termometrov za ugotavljanje temperaturnega režima hrane, ki se sami umerjajo, 
 • gostinskih hladilnikov in zamrzovalnikov, 
 • termo boksov oziroma posod za shranjevanje hrane med transportom, skladiščenjem in razdeljevanjem hrane, 
 • rf termo posod s pokrovom, 
 • štedilnikov, kuhalnih plošč, 
 • mešalnikov in rezalnikov hrane, 
 • pečic, 
 • GN posod, 
 • naprav s toplovodno kopeljo, 
 • hladilnih torb za transport, 
 • vozičkov za prevoz materiala, 
 • delovnih miz, 
 • pomivalnih korit, 
 • košar oziroma zabojev (npr. zložljivih), 
 • strojev za čiščenje košar, 
 • pomivalnih strojev, 
 • omar, polic, regalov za shranjevanje oziroma skladiščenje živil in opreme, 
 • pribora za prijemanje hrane oziroma živil, 
 • hladilne oziroma klimatske naprave za hlajenje posebnih skladiščnih prostorov za sadje in zelenjavo, 
 • manežke, 
 • industrijska friteza (ali posoda za cvrtje-različne vrste), 
 • kuhinjska napa, 
 • visoko hladilne naprave (šokerji, šok komore …), 
 • mikrovalovne pečice.

 

UPRAVIČENCI DO SREDSTEV

Navedba osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev 

Vlagatelji vlog za sofinanciranje nakupa tehnične opreme in stroškov dostave te opreme so posredniki pri razdeljevanju donirane hrane, ki imajo status humanitarne organizacije v skladu z zakonom, ki ureja humanitarne organizacije, invalidske organizacije v skladu z zakonom, ki ureja invalidske organizacije, ter javni zavodi s področja socialnih in varstvenih storitev, ki razdeljujejo donirano hrano. Vlagatelj mora imeti sedež v Republiki Sloveniji in biti vpisan kot nosilec živilske dejavnosti v Registru obratov iz 152.a člena ZKme-1.

 

OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV 

Skupna višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje nakupa tehnične opreme in stroškov dostave te opreme posrednikom pri razdeljevanju donirane hrane, znaša do 50.000 EUR z DDV

Delež sofinanciranja nakupa tehnične opreme znaša največ do 99% skupne vrednosti izvedenega nakupa tehnične opreme iz 3. točke tega javnega razpisa. 

 

Znesek sofinanciranja je odvisen od števila upravičencev za prejem donirane hrane, kot mesečno povprečje za leto 2022. Najvišji znesek sofinanciranja tehnične opreme znaša za posrednika z: 

 • do vključno 50 upravičencev: 4.000 EUR z DDV, 
 • od 51 upravičencev dalje: 8.000 EUR z DDV.

 

ROK PRIJAVE IN VLOGA

Vloga mora biti oddana v skladu z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo.
Popolna vloga mora biti dostavljena v vložišče Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, do vključno 9. 3. 2023 do 14:00 ure v zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj! Vloga na javni razpis: Sofinanciranje nakupa tehnične opreme posrednikom pri razdeljevanju donirane hrane«.

 

ROK ZA PORABO DODELJENIH SREDSTEV

Rok za nakup opreme s strani vlagatelja, ki se sofinancira, je do vključno 30. 6. 2023

Rok za vložitev zahtevka za izplačilo odobrenih sredstev za sofinanciranje, ki jih je vlagatelju odobrilo ministrstvo, je do vključno 18. 8. 2023. 

Vlagatelj mora zahtevku iz prejšnjega stavka priložiti račune dobaviteljev, ki se upoštevajo tudi kot dokazila o izvedenem nakupu in dobavi.
Nakup tehnične opreme se lahko opravi naslednji dan po objavi tega Javnega razpisa in do vključno 30. 6. 2023. Če je nakup opravljen pred podpisom pogodbe je to riziko vlagatelja. 

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN KONTAKTNA OSEBA

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave tega javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije na spletni strani Ministrstva  oziroma tukaj.

 

Kontaktna oseba s strani neposrednega uporabnika je Tadeja Kvas Majer, tel. 01/478-90-48, od ponedeljka do četrtka od 9:30 do 15:30 in ob petkih od 7:30 do 14:00 ure, elektronski naslov: tadeja.kvas-majer@gov.si.