Razpisnik: Ministrstvo za kulturo
Datum objave: 13. 1. 2023
Rok prijave: 13. 2. 2023

 

PREDMET RAZPISA 

Predmet razpisa je sofinanciranje projektov, kot so večmedijski projekti, prireditve, tekmovanja, natečaji in druge oblike jezikovnega ustvarjanja, svetovanja, usposabljanja in raziskovanja, ki vključujejo eno ali več navedenih vsebin: 

  • promoviranje slovenščine z razvijanjem jezikovne zmožnosti, krepitvijo zavesti o jeziku in jezikovnih pravicah ter vključevanjem informacij in komunikacije v slovenščini v tistih okoljih in situacijah, kjer ni prisotna ali ni ustrezno prisotna; 
  • spodbujanje uporabe jezikovnih portalov in portalov, ki krepijo jezikovno zmožnost in vključujejo vsebine iz prve alineje pri uporabnikih in uporabnicah slovenščine; 
  • izpopolnjevanje jezikovne zmožnosti v slovenščini in izboljšanje bralne pismenosti tudi pri uporabnikih in uporabnicah slovenskega znakovnega jezika in jezika gluhoslepih. 

 

NAMEN JAVNEGA RAZPISA 

Namen javnega razpisa je promocija slovenskega jezika s spodbujanjem besedilnih spretnosti in bralne pismenosti uporabnikov in uporabnic slovenskega jezika, ozaveščanje o pomenu in vlogi slovenščine v javnem življenju ter spodbujanje uporabe jezikovnih portalov in spletnih portalov, ki razvijajo bralno pismenost. 

 

RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA 

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za razpis, je 60.000,00 EUR

Projekt se lahko financira do 100% vrednosti upravičenih stroškov.

 

ROK ODDAJE VLOGE NA RAZPIS

Razpis bo trajal od 13. 1. 2023 do 13. 2. 2023. 

 

DODATNE INFORMACIJE O RAZPISU

Besedilo javnega razpisa je objavljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Dostop do javnega razpisa in razpisne dokumentacije se nahaja na tej povezavi.