Razpisovalec: Svet romske skupnosti Republike Slovenije
Datum objave: 21. 4. 2023
Rok prijave: 8. 5. 2023

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje radijskih programov, ki jih ustvarjajo pripadniki romske skupnosti v letu 2023, ki podpirajo cilje javnega razpisa.

 

CILJ JAVNEGA RAZPISA 

Cilji javnega razpisa so spodbujanje priprave in predvajanja radijskih programov, ki jih ustvarjajo pripadniki romske skupnosti in ki zagotavljajo: 

  • uravnoteženo prikazovanje romske tematike iz različnih zornih kotov (z vidika Romov, večinskega prebivalstva, državnih in nevladnih institucij, lokalne skupnosti, mednarodne javnosti, strokovne javnosti itd.); 
  • utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete Romov; 
  • vključevanje Romov v pripravo in predvajanje oddaj; 
  • ozaveščanje večinskega in romskega prebivalstva o medsebojnem spoštovanju, razumevanju in sprejemanju; 
  • vključevanje pozitivnih primerov medsebojnega sobivanja v lokalnem okolju.

Sofinancirani bodo radijski programi, ki so jih ustanovili in jih ustvarjajo pripadniki romske skupnosti in ki pripravljajo in predvajajo najmanj 60-minutno premierno radijsko oddajo z romsko tematiko, ki je lahko dnevna, tedenska ali mesečna

 

POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU 

Na javni razpis se lahko prijavi prijavitelj, ki izpolnjuje te pogoje: 

  • da so radijski program ustanovili pripadniki romske skupnosti,
  • da radijski program ustvarjajo pripadniki romske skupnosti, 
  • da je radijski program vpisan v razvid medijev, 
  • da pripravlja in predvaja najmanj 60-minutno premierno radijsko oddajo z romsko tematiko, ki je lahko dnevna, tedenska ali mesečna.

 

RAZPISANA SREDSTVA

Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis znaša 65.000,00 EUR.
Dodeljena sredstva za sofinanciranje v letu 2023 morajo biti porabljena do 31. 12. 2023.

Splošni in posebni pogoji ter merila so navedeni v razpisni dokumentaciji.

 

ROKI IN ODDAJA VLOG

Prijavitelj mora vlogo oddati najkasneje do vključno 8. 5. 2023. Prijavitelj odda vlogo s priporočeno pošiljko po pošti na naslov naročnika: Svet romske skupnosti Republike Slovenije, Ulica arhitekta Novaka 13, 9000 Murska Sobota.

Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni v roku 45 dni od skrajnega roka za oddajo vlog. 

 

INFORMACIJE O RAZPISU

Razpisna dokumentacija je dostopna na internetnem naslovu Sveta romske skupnosti Republike Slovenije: http://www.svetromskeskupnosti.com, zavihek »Razpisi«

Prijavitelji se lahko za pridobitev dodatnih pojasnil in informacij obrnejo na Svet romske skupnosti Republike Slovenije od ponedeljka do petka med 9. in 13. uro na tel. 02/526-13-04 ali po elektronski pošti na naslov: rskupnost@siol.net.

 

Dostop do razpisa in razpisne dokumentacije se nahaja na povezavi 

https://www.svetromskeskupnosti.com/razpisi