Razpisovalec: Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije
Datum objave: 27. 1. 2023
Rok prijave: 20. 3. 2023

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje: 

  1. razvoja scenarijev slovenskih celovečernih dokumentarnih filmov; 
  2. razvoja projektov slovenskih celovečernih dokumentarnih filmov; 
  3. realizacije slovenskih celovečernih dokumentarnih filmov; 
  4. realizacije slovenskih dokumentarnih avdiovizualnih projektov ne glede na dolžino trajanja in dokumentarnih avdiovizualnih serij.

 

UPRAVIČENE OSEBE

Upravičene osebe so osebe, ki na javni razpis prijavijo slovenske filmske oziroma avdiovizualne projekte in izpolnjujejo pogoje, določene v točki 3 javnega razpisa.

 

OKVIRNA VREDNOST RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV 

Predvidena vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za javni razpis znaša 700.000 EUR, od tega 

  • 300.000 EUR (največ 70.000 EUR za projekte z nosilno temo Evropske prestolnice kulture 2025 – Nova Gorica/Gorizia) za projekte iz točk 1.1.1., 1.1.2. in 1.1.3. in 
  • 400.000 EUR (največ 80.000 EUR za projekte z nosilno temo Evropske prestolnice kulture 2025 – Nova Gorica/Gorizia) za projekte iz točke 1.4. 

Najvišji možni znesek sofinanciranja posameznega projekta po tem razpisu znaša 150.000 EUR za projekte iz točk 1.1.1., 1.1.2. in 1.1.3. ter 100.000 EUR za projekte iz točke 1.1.4.

 

PRIDOBITEV OBRAZCEV IN BESEDILO RAZPISA

Javni poziv in prijavna dokumentacija sta na voljo na spletni strani www.sfc.si oziroma tukaj.

Povezava do celotnega besedila razpisa se nahaja tukaj.

 

INFORMACIJE O JAVNEM POZIVU 

Informacije o javnem pozivu lahko vlagatelji pridobijo po telefonu na številki 01 234 32 00 v poslovnem času agencije in sicer vsak delavnik med 9:00 in 15:00 uro ali po e-pošti nika.gricar@sfc.si.

Pristojna oseba za dajanje informacij in pojasnil: Nika Gričar, Višja svetovalka področja III.