Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije
Datum objave: 17. 2. 2023
Rok prijave: 15. 3. 2023

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je izredna začasna podpora kmetijskim gospodarstvom, ki jih je vpliv ruske invazije na Ukrajino še posebej prizadel. Podpora se zagotovi za sektorje sadja, vrtnin, prašičjega mesa oziroma za zaključek naložb.

 

RAZPISANA SREDSTVA

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 8.500.000 EUR. Sredstva se zagotovijo iz proračunskih postavk Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, in sicer:

  • 6.375.000 EUR iz proračunske postavke Program razvoja podeželja 2014–2020 – EU – draginja,
  • 2.125.000 EUR iz proračunske postavke Program razvoja podeželja 2014–2020 – slovenska udeležba – draginja.

Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 75 %, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa 25 %.

 

VLOGE IN ZAPRTJE JAVNEGA RAZPISA

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 20. februarja 2023 do vključno 15. marca 2023, do 12. ure.

 

CILJ UKREPA IZREDNA ZAČASNA PODPORA

Cilj ukrepa izredna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je vpliv ruske invazije na Ukrajino še posebej prizadel iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 je ohranitev ekonomske sposobnosti kmetijskih gospodarstev, zaradi povečanja cene električne energije, mineralnih gnojil, živalske krme in gradbenega materiala.

 

INFORMACIJE O JAVNEM RAZPISU

Informacije o javnem razpisu so dostopne na tej povezavi