Razpisnik: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije
Datum objave: 18. 11. 2022
Rok oddaje: 19. 12. 2022

 

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Javne agencije za knjigo.

Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave obvestila v Uradnem listu RS dne 18. 11. 2022 in se izteče dne 19. 12. 2022.