Razpisnik: Evropska pobuda za mesta
Datum objave: 21. 10. 2022
Rok oddaje: 19. 1. 2023

 

Evropska pobuda za mesta  je objavila razpis v vrednosti 50 milijonov evrov za podporo inovacijam v mestih in zmogljivostim mest za izgradnjo trajnostnega razvoja mesta. Evropska pobuda za mesta je del Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Razpis je odprt do sredine januarja 2023.

 

Razpis je namenjen prenosu temeljnih vrednot pobude Novi evropski Bauhaus v prakso: estetike, trajnosti in vključevanja. Omogočil bo izvajanje druge generacije predstavitvenih projektov Novega evropskega Bauhausa. 

 

Razpis je namenjen projektom, ki bodo gonilo preobrazbe v mestih in bodo imeli potencial ustvarjanja naložb. Obenem pa bodo v spodbudo drugim projektom kohezijske politike v skladu z načeli Novega evropskega Bauhausa. 

Projekti morajo biti povezani z naslednjimi štirimi temami:

  • gradnja in prenova v duhu krožnosti in ogljične nevtralnosti,
  • ohranjanje in preoblikovanje kulturne dediščine,
  • prilagajanje in preoblikovanje stavb za cenovno dostopne stanovanjske rešitve,
  • obnova mestnih površin.

 

Evropski sklad za regionalni razvoj bo financiral 80 % stroškov izbranih projektov. Vsak projekt lahko prejme do 5 milijonov evrov. Del teh sredstev bo podprl prenos inovativnih rešitev v druga mesta v Evropi, da se učinek še poveča, zlasti v mestih in regijah, ki najbolj potrebujejo podporo pri preobrazbi v zeleno prihodnost. Dolgoročno bodo mestne oblasti, ki bodo prejele podporo, vzpostavile partnerstva za prenos s tremi drugimi mesti, ki jih zanima ponovitev celotnih projektov ali njihovih delov.

Na spletni strani Evropske komisije najdete več informacij o razpisu za inovativne projekte v mestih.