Razpisnik: Ministrstvo za kulturo
Datum objave: 4. 11. 2022
Rok oddaje: 6. 12. 2022

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki spodbujajo: 

  • varovanje in oživljanje nesnovne dediščine, ki je vpisana v register nesnovne dediščine; 
  • zagotavljanje višje ravni ozaveščenosti o pomenu nesnovne dediščine med prebivalci Republike Slovenije; 
  • zagotavljanje višje ravni usposobljenosti za delovanje ljubiteljev in nosilcev na področju varovanja in oživljanja nesnovne dediščine; 
  • zagotovitev dostopnosti (so)financiranih projektov čim širši javnosti v Republiki Sloveniji in v skupnem slovenskem kulturnem prostoru.

Predmet razpisa ni sofinanciranje investicij, investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme. 

 

OKVIRNA VIŠINA NEPOVRATNIH SREDSTEV 

Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje projektov po tem javnem razpisu, znaša največ 153.000 EUR. 

Razpis bo trajal od 4. 11. 2022 do 6. 12. 2022. 

 

BESEDILO JAVNEGA RAZPISA 

Besedilo javnega razpisa bo 4. novembra 2022 objavljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo.