Razpisnik: Ministrstvo za kulturo
Datum objave: 4. 11. 2022
Rok oddaje: 5. 12. 2022

 

NAMEN JAVNEGA RAZPISA

Namen rednega letnega javnega projektnega razpisa je podpora medijem pri ustvarjanju in razširjanju programskih vsebin, ki so v skladu s 4. členom ZMed pomembne za uresničevanje javnega interesa na področju medijev. 

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin: 

  • tiskanih medijev in njihovih spletnih mest, 
  • radijskih programov in njihovih spletnih mest, 
  • televizijskih programov in njihovih spletnih mest, 
  • spletnih medijev. 

 

OKVIRNA VREDNOST RAZPISA

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za razpis, je 2.900.000 EUR. 

Razpis bo trajal od 4. 11. 2022 do 5. 12. 2022. 

 

BESEDILO JAVNEGA RAZPISA 

Besedilo javnega razpisa bo 4. 11. 2022 objavljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo.