OBVESTILO

 

Popravek javnega razpisa za predložitev projektov (za standardne projekte) V okviru Interreg programa Slovenija-Madžarska 2021-2027 (referenčna številka: 4300-1/2023) 

Razpisovalec: Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj
Datum objave: 10. 3. 2023

 

V Javnem razpisu »Javni razpis za predložitev projektov (za standardne projekte) v okviru Interreg programa Slovenija-Madžarska 2021-2027 (referenčna številka: 4300-1/2023)«, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 28/23, dne 3. 3. 2023, se v točki 5. Razpoložljiva sredstva, stopnja sofinanciranja in velikost projekta besedilo tretjega odstavka nadomesti z besedilom 

»V programu lahko sodelujejo projekti, katerih zaprošeni znesek znaša več kot 160.000 EUR sredstev ESRR in ne več kot 1,5 milijona EUR sredstev ESRR za prednostno nalogo 1 in prednostno nalogo 2 in ne več kot 350.000 EUR sredstev ESRR za prednostno nalogo 3, specifični cilj 3.1.«.