Razpisnik: Evropska komisija
Datum objave: 15. 12. 2022
Rok oddaje: 20. 4. 2023

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Evropska komisija je v okviru programa Obzorje Evropa, okvirnega programa za raziskave in inovacije, 13. decembra objavila sklop devetnajstih razpisov za sofinanciranje inovativnih in raziskovalnih projektov na področju čistih in konkurenčnih rešitev za vse oblike prevoza za leto 2023 (HORIZON-CL5-2023-D5-01):

 • Integrated real-time digital solutions to optimise navigation and port calls to reduce emissions from shipping (ZEWT Partnership)
 • Towards the implementation of the inland navigation action programme with a focus on Green and Connected Inland Waterway Transport
 • Support for the organisation of EU-US symposia in the field of Transport Research
 • Measuring road transport results towards 2ZERO KPIs (2ZERO Partnership)
 • Accelerating climate-neutral hydrogen-powered/electrified aviation
 • Demonstrations to accelerate the switch to safe use of new sustainable climate neutral fuels in waterborne transport (ZEWT Partnership)
 • Innovative battery management systems for next generation vehicles (2ZERO & Batt4EU Partnership)
 • Developing a flexible offshore supply of zero emission auxiliary power for ships moored or anchored at sea deployable before 2030 (ZEWT Partnership)
 • Advanced transport emissions monitoring networks
 • Aviation research synergies between Horizon Europe, AZEA and National programs
 • Developing small, flexible, zero-emission and automated vessels to support shifting cargo from road to sustainable Waterborne Transport
 • Frugal zero-emission vehicles concepts for the urban passenger challenge (2ZERO Partnership)
 • EU Member States/Associated countries research policy cooperation network to accelerate zero-emission road mobility (2ZERO Partnership)
 • Competitiveness and digital transformation in aviation – advancing further capabilities, digital approach to design
 • User-centric design and operation of EV for optimized energy efficiency (2ZERO Partnership)
 • Hydrogen-powered aviation
 • Reducing the environmental impact from shipyards and developing a whole life strategy to measure and minimise the non-operational environmental impacts from shipping
 • Circular economy approaches for zero emission vehicles (2ZERO Partnership)
 • Developing the next generation of power conversion technologies for sustainable alternative carbon neutral fuels in waterborne applications (ZEWT Partnership)

 

POGOJI ZA SODELOVANJE OZ. POTENCIALNI UPRAVIČENCI

Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje Evropa so upravičeni:

 • (a) vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije;
 • (b) vsaka mednarodna evropska interesna organizacija;
 • (c) vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu.

Pogoji glede pravnoorganizacijske oblike prijavitelja in partnerske zahteve se razlikujejo glede na razpis, na katerega se prijavljate – glej razpisno dokumentacijo za posamezen razpis.

 

ROK ODDAJE

Rok za oddajo prijavnice je 20. 4. 2023.

 

Povezava do razpisa.