Razpisnik: Evropska komisija
Datum objave: 15. 12. 2022
Rok oddaje: 29. 3. 2023

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Evropska komisija je v okviru programa Obzorje Evropa, okvirnega programa za raziskave in inovacije, 8. decembra objavila drugi sklop razpisov za sofinanciranje raziskovalnih in inovativnih projektov na področju razvoja na človeka osredotočenih ter etičnih digitalnih in industrijskih tehnologij za leto 2023 (HORIZON-CL4-2023-HUMAN-01-CNECT), ki vključuje šestnajst razpisov:

 • Supporting the emergence of an open human-centric Metaverse (CSA)
 • Efficient trustworthy AI – making the best of data (AI, Data and Robotics Partnership) (RIA)
 • Next Generation Internet Fund (RIA)
 • Digital Humanism – Putting people at the centre of the digital transformation (CSA)
 • Through AI from Disinformation to Trust (IA)
 • Natural Language Understanding and Interaction in Advanced Language Technologies (AI Data and Robotics Partnership) (RIA)
 • Support facility for digital standardisation and international cooperation in digital partnerships (CSA)
 • eXtended Reality for Industry 5.0 (IA)
 • Promoting EU standards globally (CSA)
 • Next Generation eXtended Reality (RIA)
 • Large Scale pilots on trustworthy AI data and robotics addressing key societal challenges (AI Data and Robotics Partnership) (IA)
 • Pilots for the Next Generation Internet (IA)
 • Art-driven digital innovation: Towards human compatible and ecologically conscious technology (CSA)
 • Open innovation: Addressing Grand challenges in AI (AI Data and Robotics Partnership) (CSA)
 • Next Generation Internet International Collaboration – USA (RIA)
 • Next Generation Internet Commons Policy (CSA)

 

POGOJI ZA SODELOVANJE OZ. POTENCIALNI UPRAVIČENCI

Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje Evropa so upravičeni:

 • (a) vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije;
 • (b) vsaka mednarodna evropska interesna organizacija;
 • (c) vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu.

Pogoji glede pravnoorganizacijske oblike prijavitelja in partnerske zahteve se razlikujejo glede na razpis, na katerega se prijavljate – glej razpisno dokumentacijo za posamezen razpis.

 

ROK ODDAJE

Rok oddaje vloge je 29. 3. 2023.

 

Povezava do razpisa.