Razpisovalec: Evropska komisija
Datum objave: 12. 9. 2023
Rok oddaje: 12. 12. 2023

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Evropski raziskovalni svet (ERC) je v okviru programa Obzorje Evropa, okvirnega programa za raziskave in inovacije, objavil javni razpis za ERC projekte za utrditev samostojne raziskovalne poti za leto 2024 (ERC-2024-COG). V okviru razpisa lahko odlični raziskovalci in raziskovalke pridobijo sredstva do 2.000.000 EUR za obdobje petih let.

UPRAVIČENI PRIJAVITELJI

Subvencije “ERC Consolidator Grant” so namenjene odličnim raziskovalcem in raziskovalkam na stopnji kariere, ko utrjujejo svojo samostojno raziskovalno pot, raziskovalno skupino ali program. Podrobnejše pogoje najdete v razpisni dokumentaciji.

VREDNOST RAZPISA

Vrednost razpisa je 583 900 000 EUR.

Dostop do razpisa in razpisne dokumentacije: