Razpisnik: Občina Gornja Radgona
Datum objave: 24. 2. 2022
Rok oddaje: 31. 5. 2022

 

POPRAVEK JAVNEGA RAZPISA o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona za leto 2022V vsebini javnega razpisa o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona za leto 2022, je na 5. strani tiskarska napaka, saj je pod točko A2 -POMOČ PRI ODPIRANJU NOVIH DELOVNIH MEST, odstavek Upravičenci do pomoči, prva alineja,  napačno zapisan datum »1. 1. 2021«. 

 

Pravilen datum je »1. 1. 2022«. 

 

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo tukaj.