Co_Operation SLO – AUT

V projektu se bodo gasilci izobraževali in usposabljali za sodelovanje pri aktivnostih ob nesrečah in drugih nevarnostih v prenovljenem izobraževalnem središču.

Vključene bodo tudi enote civilne zaščite in rdečega križa. Pomembna cilja sta tudi podpis dvostranskega sporazuma med županoma obeh sosednjih občin Gornja Radgona in Bad Radkersburg o sodelovanju gasilskih enot pri reševanju in prenos dobrih praks sodelovanja tudi na druge občine na programskem območju.

Cilj projekta »Co_Operation« je krepitev čezmejnega sodelovanja in zagotovitev trajnosti pri ukrepih ob naravnih nesrečah s poglobljenim sodelovanjem, skupnimi usposabljanji, z vzpostavitvijo pravne podlage za reševalne akcije in s prenosom dobrih praks na druga čezmejna območja. Projekt je v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Avstrija sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

Partnerji v projektu so:

  • PORA, razvojna agencija Gornja Radgona kot vodilni partner,
  • Prostovoljno gasilsko društvo Gornja Radgona in
  • Stadtgemeinde Bad Radkersburg.

Izvedene projektne aktivnosti bodo v lokalnem čezmejnem okolju prispevale k še tesnejšemu sodelovanju med organizacijami, ki se ukvarjajo s preprečevanjem tveganj, in k tesnejšemu sodelovanju lokalnih oblasti na obeh straneh meje.

Projekt »Co_Operation traja od 1.5.2019 do 31.10.2021.

Projekt Co_Operation – jezikovni tečaji

Projekt & partnerji

Vodilni partner v projektu je PORA, razvojna agencija Gornja Radgona, sodelujejo pa še:

Prispevki, tiskovine in ostale datoteke