Razpisnik: Evropska komisija, Generalni direktorat za komunikacijske mreže, vsebine in tehnologijo

Datum objave: 15. 7. 2022

Rok oddaje: 24. 10. 2022 

 

Generalni direktorat Evropske komisije za komunikacijske mreže, vsebine in tehnologijo je objavil javni razpis, v okviru katerega bodo podprli od tri do štiri konzorcije medijskih organizacij iz najmanj petih evropskih držav, ki bodo mladim Evropejcem na dnevni ravni ponujali kakovostne spletne vsebine o evropskih zadevah.

 

UPRAVIČENI PRIJAVITELJI

Na razpis se lahko prijavijo medijske organizacije in neprofitne organizacije (vključno z mladinskimi organizacijami) iz držav članic EU. Zahteva se partnersko sodelovanje med najmanj petimi organizacijami iz petih različnih upravičenih držav. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.  

 

VREDNOST RAZPISA

V okviru tega razpisa je na voljo 9.000.000 EUR. Podprli bodo od tri do štiri projekte v maksimalni vrednosti do 3.500.000 EUR, sofinancira se do 80 % upravičenih stroškov.

 

TRAJANJE PROJEKTA

Do 18 mesecev.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpis, prijavni obrazci in vsa ustrezna dokumentacija so na voljo tukaj.