Razpisnik: EACEA – Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo
Datum objave: 8. 8. 2022
Rok oddaje: 12. 10. 2022 

 

EACEA – Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo je objavila javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov »Šport za ljudi in planet, nov pristop k trajnosti prek športa v Evropi« (PPPA-SPORT-2022-PEOPLE-PLANET). Projekti morajo krepiti aktivno vlogo športa na področju spodbujanja trajnostnega in zelenega ravnanja.

UPRAVIČENI PRIJAVITELJI

Na razpis se lahko prijavijo javne ali zasebne organizacije (športna združenja, organizacije in klubi) s pravno osebnostjo, ki so večinoma dejavne na področju športa ter redno organizirajo športne dejavnosti, imajo njihove aktivnosti evropsko dimenzijo ali evropski vpliv ter imajo statutarni sedež v eni od držav članic EU. Ne financira se partnerskih projektov. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

PRIČAKOVANI REZULTATI

Pričakovani rezultati vključujejo:

 • Zbiranje in izmenjava znanja o novih vedenjskih pristopih, ki so potrebni za okoljsko bolj trajnosten športni sektor;
 • Razviti pristope in nabor orodij, ki jih bodo uporabljale športne organizacije, da postanejo vplivni voditelji pri preoblikovanju okolja;
 • Raziščite nove pristope, ki športu omogočajo, da postane model trajnosti, zlasti za evropsko mlado generacijo.
 • Predstaviti in implementirati družbeno in okoljsko trajnostne rešitve za športne dogodke

PODROČJE UPORABE

Da bi šport povečal svoj pomen in prevzel svojo odgovornost pri ustvarjanju bolj trajnostne Evrope, je potreben inovativen koncept, ki prispeva k ljudem in planetu. Ta projekt bo uporabil moč športa za ozaveščanje evropskih državljanov o pomenu trajnosti in jim pomagal razumeti, kako lahko prispevajo k socialni koheziji in varstvu okolja. Poleg tega bo ta pobuda v skladu s cilji novega evropskega Bauhausa.

CILJI PREDLAGANEGA PROJEKTA

 • Ozaveščati, spodbujati vedenje in voditi razmišljanje v evropski družbi o tem, kako lahko šport omogoči in pospeši družbeno in okoljsko preobrazbo;
 • Pritegniti državljane EU k dejavnemu sodelovanju pri trajnostnih ukrepih z uporabo komunikacijske moči športa, njegovih glavnih dogodkov in vodilnih ambasadorjev.

Ukrep bi se moral osredotočiti na primere navdihujočega vedenja in praks na osnovni ravni, ki jih je mogoče pomnožiti, ter na metode za vključitev državljanov in športnih deležnikov v skupnostih k soustvarjanju in sodelovanju pri trajnostnih športnih praksah.

VREDNOST RAZPISA

Skupna proračunska sredstva, namenjena sofinanciranju projektov na podlagi tega razpisa za zbiranje predlogov, so ocenjena na 1.437.074 EUR.
Prijavite lahko projekte v vrednosti do 400.000 EUR, sofinancira se do 80 % upravičenih stroškov.

POSTOPEK ODDAJE IN OCENJEVANJA

To je opisano v razdelku 8 razpisnega dokumenta in v spletnem priročniku .

Okvirni časovni okvir za ocenjevanje in sporazum o nepovratnih sredstvih (glejte razdelek 4 razpisnega dokumenta)

 • Odpiranje razpisa: 2. avgust 2022
 • Rok za oddajo: 12. oktober 2022 ob 17.00 CET (Bruselj)
 • Evalvacija: oktober 2022 – marec 2023 
 • Informacije o rezultatih ocenjevanja: marec 2023
 • Podpis pogodbe o dodelitvi sredstev: april–junij 2023

Trajanje projekta: od 12 do 18 mesecev.

 

Povezava na spletno stran javnega razpisa je tukaj.