Razpisovalec: Ministrstvo za kulturo
Datum objave: 13. 10. 2023
Rok oddaje: 13. 11. 2023

Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prijavitelje, da objavlja redni letni javni projektni razpis za sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu 2024 (oznaka: JPR-MV-2024).
Namen rednega letnega javnega projektnega razpisa je podpora medijem pri ustvarjanju in razširjanju programskih vsebin, ki so v skladu s 4. členom Zmed pomembne za uresničevanje javnega interesa na področju medijev.

 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin:
  • tiskanih medijev in njihovih spletnih mest,
  • radijskih programov in njihovih spletnih mest,
  • televizijskih programov in njihovih spletnih mest,
  • spletnih medijev.


Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za razpis, je 2.900.000 EUR.

Razpis bo trajal od 13. 10. 2023 do 13. 11. 2023.

Besedilo javnega razpisa bo 13. 10. 2023 objavljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/javne-objave/.

Dostop do razpisa: