Razpisovalec: Insha Osvita (UA) in zusa (DE)
Datum objave: 4. 9. 2023
Rok oddaje: 14. 11. 2023

PREDMET RAZPISA

V okviru projekta “Culture Helps / Культура допомагає”, ki je sofinanciran iz programa Ustvarjalna Evropa, je objavljen drugi razpis za sofinanciranje projektov sodelovanja na področju spodbujanja integracije zaradi vojne razseljenih Ukrajincev s pomočjo kulture. Organizacije iz kulturnega sektorja lahko na razpisu pridobijo sredstva v vrednosti do 25.000 EUR (če sodelujeta dve organizaciji) oziroma do 40.000 EUR (če sodelujejo tri organizacije).

UPRAVIČENI PRIJAVITELJI

Na razpis se lahko prijavijo subjekti javnega in zasebnega prava iz Ukrajine in držav upravičenk v okviru programa Ustvarjalna Evropa. Zahteva se partnerstvo med najmanj dvema organizacijama, od katerih mora imeti ena sedež v Ukrajini, ena pa v eni od drugih držav upravičenk programa Ustvarjalna Evropa. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

MERILA ZA UPRAVIČENOST

Kandidati morajo imeti sedež v Ukrajini ali drugi državi Ustvarjalne Evrope (vse države članice EU in nekatere države, ki niso članice EU) in ustrezati eni od naslednjih kategorij:

  • neprofitne organizacije,
  • javni ali zasebni organi, če lahko dokažejo nekomercialni status organizacije in da projektni predlog ne bo ustvaril dobička
  • Vsaj eden od prijaviteljev mora aktivno delovati na integraciji razseljenih oseb ali beguncev iz Ukrajine v nove realnosti in skupnosti skozi kulturo, zlasti družine in otroke.
  • Prijavitelji ne bi smeli prejeti sredstev iz nobene druge sheme Ustvarjalne Evrope za projekte, s katerimi se prijavijo.


Aktivnosti v okviru tega razpisa se lahko začnejo izvajati od 15. 12. 2023 in naj bi se zaključile do 31. 7. 2024. Rok za oddajo poročila je do 31. 8. 2024.

DODATNE INFORMACIJE

Spletna informativna seja bo 12. 9. 2023 ob 15:00 po berlinskem času / 16:00 po kijevskem času. Prijavite se preko povezave na sejo in po prijavi boste na vaš e-poštni naslov prejeli vabilo s povezavo Zoom (če ne prejmete, preverite vsiljeno pošto).
Informativni sestanek bo potekal v angleškem jeziku. Za tiste, ki ne bodo mogli sodelovati, bo posnet in objavljen na naših družbenih medijih. Če imate dodatna vprašanja, nas kontaktirajte preko e-pošte: culturehelps@zusaculture.org.